English version   Catalan version

The acid rain monitoring 


DadesDades i Gràfics 97-99índex
 

El pH de l'aigua de pluja a IESI la Bisbal (CATALONIA) 97-99


Les dades del pH obtingudes durant tots aquests mesos d'investigació les hem classificat de la següent manera:

Hem creat una base de dades on es reflecteixen els dies amb precipitacions, les dades enregistrades per cada un dels observadors , el valor mínim observat, el valor màxim i la mitjana de les observacions diàries.

Els valors que s'han observat amb el paper indicador de pH es presenten amb una xifra decimal i els observats amb el pHmetre amb dues xifres decimals perquè aquesta és l'exactitud respectiva de cada eina.

En fer la mitjana diària no hem tingut en compte el valor del pHmetre perquè, com hem pogut verificar, no coincideixen exactament amb els del paper indicador per a una mateixa mostra.

Per últim, utilitzant un full de càlcul, hem elaborat una taula on es registra, per a cada dia de pluja, el valor mínim, el valor màxim i la mitjana de totes les observacions del dia, excloent-hi la del pHmetre. Pel que ja hem explicat abans, el valor del pHmetre s'ha registrat en una columna a part. Hem fet el gràfic de l'evolució diària d'aquests tres estadístics observats: mínim, màxim i mitjana.

Aquesta última taula i el seu corresponent gràfic són els que podeu veure clicant les següents icones:

taula 98         gràfic 98
Taula del 98         Gràfic del 98

taula 99         gràfic 99
Taula del 99         Gràfic del 99


Inici de la pàgina actual 

Dades recollides per les altres escoles europees


En aquest apartat comentem les dades que ens han arribat, via Internet, de la resta d'escoles participants, per tal de poder valorar la seva situació respecte aquest problema.

No ens atrevim a comparar les seves dades amb les nostres per les següents raons:

  • No estem segurs que la presa de mostres la hagin realitzat de la mateixa forma que nosaltres.
  • No sabem quant de temps hi havia entre la pluja i les seves mesures.
  • Només prenien valors dos dies fixes a la setmana. En canvi nosaltres ho fèiem cada dia que plovia.

Per tant, aquestes dades només les podem utilitzar com a eina de consulta, no per extreure'n conclusions.

Podeu veure les dades i gràfics que han elaborat les altres escoles europees.


Inici de la pàgina actual 

Recull de mapes metereològics 97-99


A continuació us adjuntem un seguit de mapes isobàrics dels dies en què ha plogut a La Bisbal. Aquests mapes han estat recollits del diari La Vanguardia, des de l'Octubre del 1997 fins el Març del 1998. No obstant, el mes de Març només va ploure dos dies (11 i 22) i en quantitats inapreciables, per tant no els hem adjuntat.

Tal i com hem comentat abans, aquest projecte ha estat realitzat conjuntament amb altres països europeus, intercanviant dades, mapes, i d'altres informacions. Aquests mapes han estat observats en el seu moment per anglesos, holandesos, finlandesos i d'altres catalans (Figueres). Han pogut comprovar la sort que tenim en no haver d'enfrontar-nos al problema de la pluja àcida.

En l'apartat de conclusions explicarem l'efecte de les situacions meteorològiques en alguns casos concrets en els quals els valors del pH no eren els habituals.

Podeu veure els mapes meteorològics dels dies de pluja clicant aquí:


Inici de la pàgina actual