LA REPÚBLICA ROMANA FINS A LES GUERRES PÚNIQUES (509-264 a.C.)

A l'expulsió de l'últim rei (509) va seguir una república oligàrquica, un sistema polític força complex que duraria mig mil·leni, on el poder estava repartit entre nombrosos magistrats elegits anualment, el senat i les assemblees en les quals participava, de manera desigual, tota la ciutadania. El sistema estava orientat a mantenir el poder en mans del conjunt de la classe dominant -primer el patriciat i després la noblesa- i impedir que se'n destaqués massa un membre per sobre els altres i assolís un poder excessiu. Els dos segles i mig del primer període de la República van estar marcats principalment per dos processos paral·lels: els conflictes socials provocats per la lluita pel poder polític, acaparat pels patricis, i l'expansió que duria els romans a dominar la península Italiana.

Els conflictes socials

La conquesta d'Itàlia

 

British Museum, Londres (S.G.).