EL CULTE PRIVAT

El paterfamilias és el sacerdot a la seva casa, organitza el culte de la comunitat familiar. A banda dels déus de l'Estat, d'entre els quals una família o un individu en triava un quan acudia a demanar suport d'acord amb el tipus de demanda o la predilecció que sentia per algun en concret, hi havia una sèrie de déus tutelars de la casa, als quals es retia culte dins la comunitat familiar per assegurar-se'n la protecció. El centre del culte familiar és la llar de foc i l'altar domèstic.

Lars (Lares)

Els Lars són unes divinitats col·lectives, uns esperits que protegeixen la casa i la família, asseguren prosperitat de la hisenda i salut de tots els membres de la comunitat familiar. Els Lars eren honorats en un larararium, una capelleta generalment situada a l'atri, en forma d'armari de fusta o de nínxol a la paret: s'hi guardaven unes estatuetes que els representaven i se'ls adreçaven pregàries i se'ls oferiem petites ofrenes -garlandes de flors, fruites, tortells-, en especial els dies assenyalats.

Igual que els Penats i Vesta, amb els quals apareixen normalment associats, els Lars estan vinculats a la llar de foc familiar. Justament de Lar prové el mot català ‘llar'.

Penats (Penates)

Els Penates estaven vinculats per l'etimologia i pel culte amb el penus, el magatzem dels aliments o rebost. Les seves imatges es posen en el tablinum, davant el penus o a la cuina. Hom els adreçava precs abans de l'àpat principal, els ofrenia les primícies dels aliments i els n'agraïa l'abundància.

Geni (Genius)

El geni era l'ésser espiritual de cada persona: l'acompanya i la protegeix durant tota la seva vida tot infonent-li els seus desitjos i proporcionant-li joia, i, quan mor, és el que en resta. Sovint és representat com una serp o com un jove cobert amb un mantell.

Lar Un dels Penats Geni
Tres estatuetes de bronze, British Museum, Londres, s. I-III d.C (Fotos: S.G.). El Lar i el Penat són força similars tan en les funcions com en l'aparença: tots dos duen el corn de l'abundància i una pàtera.


A la casa també se celebraven alguns ritus de pas en els moments més importants de la vida: el naixement, la pubertat, les noces i la mort. En l'entorn de la familia també té gran importància el culte dels morts.