Extret del llibre "El Mirall Màgic"

"Potser els dibuixos d'aquest llibre et recorden els divertits miralls distorsionants que es troben en algunes fires. Movent-te al voltant d'aquest tipus de miralls pots alterar el teu aspecte. Pots concedir-te un gran cap i un cos prim, o fer-te tan ample com alt. A vegades costa reconèixer-se un mateix. La gent va a aquestes Sales de Miralls a riure, però també s'hi troba un seriós principi científic.
T'hauràs adonat que aquests miralls ofereixen curiosos efectes perquè no són plans. Estan corbats de forma molt irregular i el que veus està "torçat" en vàries direccions. La gent que dissenya i fabrica miralls per a aquests espectacles coneix la millor manera de corbar-los per a oferir els efectes més impactants.
El cilindre màgic també està corbat però de forma regular i en una sola direcció. El que veus és tort, però segons una simple regla. Degut a que és simple i regular, els dibuixos especials poden fer-se de tal manera que el cilindre màgic els redreci i ofereixi imatges clares. Els dibuixos fets així s'anomenen anamòrfics. Sembla una paraula complicada, però simplement significa que les formes s'han canviat. D'acord que hi ha altres maneres de canviar formes que resulten divertides i que artistes i caricaturistes les han utilitzat durant segles.
En aquest llibre ens hem concentrat en un tipus particular d'art anamòrfic. Probablement és el més interessant i no és difícil per a ningú aprendre a fer aquests dibuixos. En primer lloc necessitem entendre una mica sobre reflexions i com el Cilindre màgic distorsiona la imatge.

Quan un raig de llum incideix en un mirall pla, és reflectit i l'angle que forma amb la superfície del mirall és igual que l'angle que formava abans de la reflexió.

Quan un raig de llum incideix en un mirall cilíndric passa exactament el mateix. En el punt de reflexió, el mirall corbat es comporta com un mirall pla formant en aquest punt angles rectes amb el radi. Podríem dir que el raig de llum "no sap" que el mirall es corba en alguna altra part. Simplement reflexa des del seu propi lloc del mirall.

Raigs paral·lels incidint en un mirall pla son reflexats amb el mateix angle i continuen essent paral.lels.

 

Raigs paral·lels incidint en un mirall corbat arriben a la superfície formant diferents angles. Cada angle es reflexa formant angles iguals als incidents. Però després de la reflexió els raigs ja no són paral·lels i la imatge es distorsiona.