Aquests són els anamorfismes que hi ha al museu Dalí:


El Crani


El Cavaller de les PapallonesArlequi

 


Nu femení

 

Hi ha moltes altres imatges anamòrfiques de diferents artistes. Mireu aquestes:

 


Retrat de Juli Verne.

 


Retrat d'Albert Einstein

Per Nadal de 2002 va sortir el trencaclosques anamòrfic de Harry Potter. Es venia dins un cilindre platejat que servia per reflexar-lo. Aqui tenim el model tal com es veia. Al puzzle sortia deformada.

Però també en podem trobar al nostre voltant, i potser no ens hi havíem fixat.

 

A l'obra de Dali hi ha altres quadres que toquen aspectes de matemàtiques que podríem analitzar amb detall:

 

     

Bibliografia:
The Magic Cylinder Book. Ivan Moscovich.Tarquin Publications. Norfolk. England.

Webs

Anamorfismes al carrer:
http://www.rense.com/general67/street.htm

Sobre anamorfismes
http://myweb.tiscali.co.uk/artofanamorphosis/index.html JJJ
Una plana molt maca i molt endreçada en la que es detalla bibliografia, webs sobre el tema, es pot despenjar el programa anamorphme20 per fer anamorfismes, i en el que es troben imatges espectaculars.
http://www.museudelcinema.org/ct/p7206.html
JJ
A¡Amb diferents apartats d'imatge fixa que inclouen un sobre miralls i anamorfismes
http://www.pntic.mec.es/recursos/bachillerato/arte/activida/anamorfo.htm J
Explica entre altres coses, com construir un visor anamòrfic
http://www.rfl.de/fuesslin/e_ana.htm
J
Mostra un llibre d'imatges anamòrfiques.
http://www.artetoma.it/anamorfosi/
JJJ
Ple d'anamorfosi. Imatges anamòrfiques planes, cilíndriques i còniques que es poden ampliar (i imprimir) Molt maca.
http://www.istitutoartenove.it/anamorfosi.htm JJ
Sobre imatges anamòrfiques cilíndriques
http://www.ittmazzotti.it/rossetto/anamorfosi_cilindrica.htm
(amb vídeos: leone i giraffa i un parell de fotos d'imatges del llibre del cilindre màgic pintades.
http://fun.supereva.it/illuweb/artisti/orovitz/orovga01.htm?p JJJ
Bones imatges (juli verne, la de l'escala...)
http://eos.cnice.mecd.es/bachillerato/arte/arte/x-modern/anamorf2.htm
JJ
Sobre un quadre anamòrfic de Carles V
http://www.oftalmo.com/seo/2002/05may02/12.htm
Un estudi detallat del quadre dels dos embaixadors.
http://www.mat.ucm.es/~jesusr/expogp/anamor.html
JJ
Justifica bé els anamorfismes i analitza dues o tres imatges .

Sobre matemàtiques i art (Dalí i altres):
http://www.epsilones.com/paginas/i-artes-pla.html#arte-dalicorpus
http://digilander.libero.it/cateramate/sources/laboratori.htm