Introducció a la programació amb Scratch

Icona iDevice Sabeu què és un programa d'ordinador?
programa
Icona iDevice Baixada d'arxius font
Per baixar-vos els arxiu d'Scratch que anireu trobant enllaçats, cal que cliqueu els enllaços corresponents amb el botó dret i seleccioneu l'opció "anomena i desa el contingut de l'enllaç".

Icona iDevice Coneixements previs i alumnat destinatari
Només es requereixen algunes nocions elementals de geometria plana, que es poden aprendre fent l'activitat.

Paquet d'activitats adreçades a l'alumnat del projecte ESTALMAT. Es pot treballar a partir de 1r d'ESO, fins a batxillerat. Són activitats apropiades per al tractament de l'excel·lència educativa.

Activitats d'aprofundiment: Programem amb Scratch!.


Icona iDevice Objectius
  • Entendre la necessitat del disseny abans de començar a programar.
  • Baixar i instal·lar el programa Scratch (a casa)
  • Treballar amb un llenguatge d'alt nivell, el programa Scratch.
  • Entendre i utilitzar variables per entrar i guardar valors amb Scratch.
  • Entedre i aplicar diferents tipus de comandes amb Scratch.
  • Construir alguns programes amb Scratch i comprovar que funcionen.
  • Treballar els polígons regulars, els angles, les coordenades, les distàncies i l'orientació en el pla.

Aquesta material digital ha estat composat per Victòria Oliu Subiranas, gràcies a una llicència retribuïda concedida pel Departament d'educació de la Generalitat de Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d'agost, (DOGC 5702 - 27.8.2010)

Han col·laborat en la selecció i disseny pedagògic del contingut l'Antoni Gomà, la Mireia Lòpez, en Gabriel Plana i l'Elisabet Saguer.

Llicenciat sota la Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Programem amb Scratch!