La postguerra


En acabar la Guerra, en una Itàlia destroçada, apareix l'anomenat cinema "neorealista", un cinema testimonial sobre la realitat del moment, fet amb pocs mitjans materials però amb molta humanitat, preocupat pels problemes de l'individu del carrer; suposen una mirada sobre els problemes de subsistència dels més humils, com ara "La terra trema" (1947), de Visconti.

Aquest tipus de cinema va crear escola per tot Occident i, fins i tot, els nordamericans s'engrascaren a filmar històries fora dels estudis, aprofitant els escenaris naturals; el "cinema negre" -policíac- fou un dels gèneres que més va rodar a les ciutats.

Als EEUU, les pel.lícules o bé denoten un to pessimista on els personatges reflecteixen els patiments i angoixes passades al llarg de la guerra o com a conseqüència d'ella, o bé s'inspiren en la comèdia o el musical perquè el públic -alhora- necessita "oblidar". Quan el 1947 s'inicia la "guerra freda" entre Occident i la URSS, als EEUU s'enceta un període de conservadurisme polític que arriba a afectar Hollywood, especialment als cineastes d'esquerra, els quals són perseguits, denunciats i condemnats. A aquest període, que es prolongà fins el 1955, se'l coneix com a "mccarthysme" o "cacera de bruixes". Alguns cineastes, com Chaplin o Welles, optaren per l'exili.

Els anys 50 representen per als nordamericans una nova època de benestar que va canviar l'estil de vida, sobretot pel que fa referència al lleure. L'adquisició de televisors suposa un fort competidor per al cinema. El número d'espectadors disminueix i cal cercar maneres per recuperar-lo. La millor forma serà donant al públic allò que la petita pantalla no pot: espectacularitat. Aleshores, la pantalla creix, es projecta en color i el so esdevé estereo.


S'hi imposen els musicals -com ara "Cantant sota la pluja" (1952), de S.Donen i G.Kelly-, i les superproduccions.

Fan aparició nous mites de la pantalla que trenquen els esquemes de comportament social convencionals, com ara Marlon Brando, James Dean o Marylin Monroe.

Els joves esdevenen en un públic potencial important; és l'època del rock. És també la dècada dels grans melodrames i de la consolidació dels gèneres, com en el cas del thriller; un bon exemple d'aquest últim el tenim en els films de Hitchcock, "Vertigen" (1958) o "La finestra indiscreta" (1954).

Òbviament, a més d'Occident, a la resta del món també ha existit cinematografia, depenent la producció en cadascun dels països majoritàriament desenvolupats- de les seves possibilitats econòmiques i dels seus lligams colonials o postcolonials amb la metròpoli europea. Si bé alguns països d'Àfrica, com ara Egipte, o l'Índia s'han caracteritzat per la seva capacitat de producció, Japó s'ha distingit -a mésper la qualitat de molts dels seus títols, de la mà de grans cineastes com Ozu, Mizoguchi i Kurosawa, aquest últim és l'autor d'"Els set samurais" (1954). En tots ells sorprèn la concepció del temps cinematogràfic i de la planificació.

A finals dels anys 50, i seguint les passes de directors innovadors com en Rossellini, el cinema francès es trobava estancat pels productes clàssics que surtien dels seus estudis. Una nova gernació de realitzadors aporten oxigen al cinema, sota la denominació nouvelle vague, un cinema igualment fet amb pocs mitjans però amb força innovacions estètiques, com demostrà el film de Godard, "À bout de souffle" (1959), que va suposar una ruptura amb el llenguatge cinematogràfic habitual. Altres realitzadors com Resnais, Truffaut, Chabrol, Malle o Rohmer van seguir les mateixes passes, encara que cadascú des del seu estil personal. Paralel.lament apareix el cinéma verité, de caire documentalista, que cerca captar la vida tal com és.

En altres indrets, al llarg dels anys 60 sorgiran també nous cinemes: A Suècia, Ingmar Bergman assoleix un cinema introspeccionista on la psicologia de les persones, les seves angoixes i els seus dubtes existencials, passa a ser el referent principal.

A Itàlia, Antonioni, Pasolini, Bertolucci, Visconti i Fellini opten per un tipus de cinema poètic. Mentre que Antonioni -autor de "L'aventura" (1960)- indaga en el comportament dels personatges, Fellini es distingeix pel seu cinema ric en propostes fantasioses i oníriques, sent-ne una mostra els films "Vuit i mig" (1963) o "Amarcord" (1974).

A la Gran Bretanya, el free cinema s'enquadra dins d'una estètica contestatària, crítica envers la seva societat puritana i classista; planteja les inadaptacions socials que ocasiona la vida a les grans ciutats industrials i la solitud de l'home contemporani en elles. Els cineastes més representatius han estat Lindsay Anderson, Tony Richardson o Karel Reisz. A l'Alemanya federal, el "nou cinema alemany" generà cineastes com Fleischmann, Kluge, Schlöndorff, Straub, Fassbinder, Herzog o Wenders. Cal tenir en compte en tots ells la influència del "maig del 68".

A Latinoamèrica, el nou cinema va de la mà del despertar social del Tercer Món: al Brazil, Glaubert Rocha, Pereira Dos Santos i Ruy Guerra; a Cuba, Gutiérrez Alea, Octavio Gómez i Humberto Solas; i a Argentina, Solanas, Getino, Birri i Torre Nilsson, fan l'aliança entre estètica i compromís social. Aquest cinema, juntament amb el que es fa a la resta de països subdesenvolupats dels altres continents -com a conseqüència del procés descolonitzador dels anys 60-, es coneix com a "cinema del Tercer Món".

En aquells països europeus sota règims no-democràtics, un seguit de cineastes defensors de les llibertats aporten productes igualment creatius. És el cas de A.Ford, Wajda, Munk, Kawalerowicz, Zanussi o Polanski a Polònia; Meszaros, Gabor, Szabo i Jancso a Hongria; Forman, Menzel, Nemec o Txitylova a Txecoslovàquia; Kozintsev o Txujrai a la URSS.

O de Buñuel (des de l'exili), Bardem, Berlanga i Saura a Espanya; en aquest darrer país s'hi han d'incloure les noves tendències estètiques que apareixen a Catalunya, amb l'anomenada "Escola de Barcelona".

Als EEUU, a partir de la dècada dels 60, la nova gernació de directors es formen a la televisió. És tracta d'uns quants cineastes inquiets també per fer un nou cinema narrativament més independent que no pel fornit tradicionalment per Hollywood; directors com Cassavettes, Lumet, Mulligan, Penn o Nichols. Molts d'ells operaren des de Nova York i crearen el cinema underground, anticomercial, antihollywood i d'avantguarda. Paral.lelament, alguns gèneres que requereixen grans inversions, com les superproduccions o els musicals, ofereixen les seves últimes grans mostres.

El cinema a Catalunya, 1939-1950/ 1950-1960

Portada Pre-cinema Època muda Mestres del Mut Època sonora Darreres dècades Mediateca Links Anàlisi de films