Treballs d'estiu

Deures i treballs d'estiu 2010 (última modificació 8-7-2010)

1r de ESO
2n de ESO
Anglès
Castellano
Català

Català Reforç

Ciències Socials
Matemàtiques
Matemàtiques (reforç)
 
Anglès
Castellano
Català
Català (reforç)
Ciencies Naturals
Ciències Socials
Matemàtiques
Matemàtiques (reforç)
Anglès 3r A
Anglès 3r B
Castellano
Català 3r A
Català 3r B
Matemàtiques 3r A
Matemàtiques 3r B
Matemàtiques (Aula Oberta)
Ciències Naturals (Aula Oberta)
Castellano
Català
Matemàtiques
 
Castellano
Català
Ciències Naturals
Ciencies Socials
Deures estiu matemàtiques Edgar, Cris, Xavi, Jony i Miguel
Deures estiu matemàtiques Fernando, Jose A. i Ramon