| Començar | Experiments | Galeria de Fotos | Glossari | Jocs | Pedagogia | Sortir |
 

Alguns "trucs"
Si teniu alguns problemes en entendre això dels factors de conversió i només voleu fer-los servir en casos molt imprescindibles, hi ha aquí alguns "trucs" per poder anar tirant...
Relació entre la massa (m) i la quantitat de substància (n)
Si es coneix  la massa d'una substància (m, grams) es pot calcular la quantitat d'aquesta substància (nombre de mols, n) dividint la massa per la massa d'un mol (massa molar, M).
Relació entre el volum (V) i la quantitat de substància (n)
El volum d'un mol s'anomena volum molar (Vm) i es pot determinar experimentalment. Si es coneix el volum ocupat per una substància (V) es pot determinar la quantitat d'aquesta substància dividint el volum ocupat pel volum molar:
Relació entre el nombre de partícules (N) i la quantitat de substància (n)
Utilitzant la constant d'avogadro (NA=) podem determinar el nombre d'àtoms, molècules, ions... (N) presents en una determinada quantitat de substància (n), mitjançant la fórmula:
nombre de partícules = nombre de mols x NA
Massa d'una partícula
La massa d'una partícula (m) la podem calcular dividint la massa d'un mol (M) pel nombre de partícules que constitueixen un mol (NA=) .
I si amb tot això encara no n'hi ha prou, aneu a l'enllaç següent, on trobareu que es fan totes aquestes conversions automàticament (llàstima que no es pugui dur als exàmens, no?) de manera que podreu comprovar si ho heu fet correctament (i dur els deures ben fets....). A més a més, té una taula periòdica espectacular!
Convertidor

 
 
Darrera actualització: