Joan Amades i les Terres de l'Ebre


Primera edició: juny 2010.
Edita: Servei Educatiu del Baix Ebre, Departament d'Educació (Generalitat de Catalunya).
Aquest treball és el resultat del Grup de treball "Joan Amades i les Terres de l'Ebre", organitzat pel Servei Educatiu Baix Ebre del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya durant curs 2009-2010, en el qual han participat Albert Aragonés Salvat (coord.), Joan Manel Borràs Comes, Àngela Buj Alfara, Carles M. Castellà Espuny, Tere Izquierdo Salom i Maria Josepa Ribera Baron.