Mōdul 4
La calculadora Wiris com a recurs didāctic
Enrera Pràctica
1
2
3
4
5
6
   
Exercicis
Exercicis
Annex: La Wiris al Web123
 
  Gràfics interactius
   
 

La part fonamental del mòdul està dedicada a aprofundir en els recursos gràfics de la Wiris i fer unes reflexions sobre els gràfics 2D i els gràfics 3D. Es descriuen amb tot detalls els recursos per gestionar el tauler i per treballar, si escau, amb dos taulers alhora; es presneta la comanda desplaçador i es donen exemples per elaborar gràfics amb l'ús de recursos avançats.

Per altra banda, com que ja s'ha comentat que les sessions de treball de la Wiris es poden incloure en una pàgina web com a pantalles actives, amb tota la potencialitat de la calculadora i l'equip que ha elaborat el curs pensa que aquesta possibilitat és la que fa més eficaç l'ús de la Wiris, com a annex d'aquest mòdul es donen unes breus indicacions sobre l'elaboració de pàgines web i la manera d'inserir-hi una finestra activa amb la presentació que més s'adigui al treball que hi volem fer. Es tracta d'un annex d'ampliació per a le spersones que puguin estar interessades en elt ema o bé que ja coneguin els fonaments de l'elaboració de pàgines web i vulguin veure com s'hi pot incorporar la Wiris.

 

   
  Objectius
 
 • Sistematitzar les instruccions per al treball grāfic diferenciant els gràfics de figures planes dels gràfics 3D, que fan necessària una nova manera de pensar-hi.
 • Conèixer la comanda desplaçador, novetat de la versió 2008 de la Wiris, i veure algun exemple que permeti el treball intercatiu alhora en dos taulers gràfics.
 • Ampliar algunes idees sobre el llenguatge de programaciķ Wiris ++.
 • Combinar les possibilitats de programar i la realitzaciķ de grāfics per obtenir grāfics amb resposta.

I per a aquelles persones que vulguin aprofundir en el coneixement de les possibilitats de la Wiris, incloent-ne pantalles interactives en pàgines web:

 • Donar idees fonamentals per fer la primera pāgina web.
 • Cončixer les diverses maneres de tenir activitats de la Wiris en l'āmbit de les pāgines web.
 • Estudiar alguna pāgina web ja elaborada on es concretin les idees anteriors.
   
  Continguts
   
 
 • El tauler gràfic de la Wiris. Estudi detallat
 • Introducció als gràfics 3D
 • Estudi de la comanda desplaçador i elaboració d'alguns exemples d'ús
 • Programaciķ i grāfics: idees sobre la combinaciķ d'aquestes dues possibilitats.
 • Grāfics amb resposta
 • Gràfics interactius en dos taulers alhora
 • Revisiķ de les comandes grāfiques i les opcions a l'abast.

I en la part d'annex d'aquest mòdul:

 • Fonaments del llenguatge HTML i del programa Dreamweaver.
 • Emmagatzematge d'una sessiķ de la Wiris com una pāgina HTML o com una miniaplicació (applet) del Java per inserir en una pāgina HTML prōpia.
 • Anālisi d'exemples de pāgines web senzilles amb incorporaciķ d'activitats de la Wiris.
   
  Orientacions per al seguiment del mòdul
   
 

Les pràctiques d'aquest mòdul creiem que són ben interessants.

 • En la primera es descriuen acuradament totes les possibilitats de gestionar el tauler i es dóna un exemple per treballar interactivament amb dos taulers alhora. Tal vegada es podria dir d'aquesta pràctica que més que per a "un estudi aprofundit" es presenta per tal de "saber on buscar" -quan sigui el moment- algun d'aquests aspectes que serviran per perfeccionar els nostres gràfics.
 • En la segona pràctica es reflexiona sobre l'acurada presentació dels gràfics 3D amb la Wiris que, tanmateix, fan necessària una "posada en situació" prèvia. En aquest cas es pot dir que és més "una pràctica de lectura" que una pràctica d'exercitació.

Creiem que el treball en les dues pràctiques següents és fonamental.

 • En la pràctica 3 s'apliquen els condicionals de la programaciķ Wiris per disposar de la possibilitat d'incloure missatges interactius (respostes) en els vostres gràfics, un recurs molt interessant de la Wiris.
 • En la pràctica 4 es presneta la comanda desplaçador i se'n fan alguns exemples d'ús. Amb aquesta comanda podreu entrar valors numèrics interactivament des del tauler gràfic de la Wiris.
 • En una primera passada pel món de la Wiris, potser es pot considerar d'ampliació la pràctica 5. Però convé que hi feu una ullada ràpida per jutjar pel vostre compte si us interessa aprofundir-hi.

Finalment, a la darrera prāctica i una vegada traspassat l'equador del curs, passarem llista a manera de preguntes amb resposta a un seguit de consideracions i exemples que permeten revisar i sistematitzar "la lletra petita" de les comandes de l'entorn grāfic de la Wiris. Podeu llegir-ho ràpidament, però convé saber que teniu aquesta llista de dubtes resolts, que podreu ampliar en el Fòrum del curs D112.

Finalment, en aquest mòdul hi teniu un annex ben bé d'ampliació. Ja heu vist que les sessions de treball fetes amb la Wiris es poden guardar com a pāgines web. Si es té en compte això, amb la possibilitat d'enllaįos entre les pāgines, tot plegat resulta fonamental a l'hora d'aconseguir una presentaciķ acurada de les activitats didāctiques.

Per aquestes raons, tot i que el curs no té pas com a objectiu fonamental ensenyar a fer pāgines web, de tota manera ha semblat interessant dedicar tres pràctiques d'ampliació, que es presenten com a annex d'aquest mōdul, a exposar algunes idees fonamentals relacionades amb La Wiris al Web. Però insistim: es tracta d'un annex d'ampliació que hom pot deixar "per a una segona o tercera lectura".

 • Ben segur que una part de les persones que participeu en aquest curs ja teniu coneixements de l'elaboraciķ de pāgines web. Si aquest és el cas, llegiu bé els objectius de cada prāctica de l'annex i potser algunes us les podreu saltar.
 • L'equip que ha redactat el curs vol insistir en l'interès de l'opció d'incloure finestres actives de la Wiris a les pàgines HTML. Tanmateix, no serà imprescindible portar-ho a la pràctica per a l'elaboració del treball de final de curs, que es pot elaborar en molts altres entorns (Word, PowerPoint...) ni per als exercicis d'aquest mòdul. Tingueu-ho present a l'hora de decidir si voleu treballar o no l'annex dedicat a les pàgines web..

 

 
Amunt