M˛dul 7
La calculadora Wiris com a recurs didÓctic
Enrera Pràctica
1
2
3
4
4
4
   
Exercicis
Exercicis
  Mostra d'unitats didàctiques      2    
 
 
  Temes diversos. Idees per al projecte
   
 

En aquest mòdul veurem algunes pinzellades sobre temes de les matemàtiques de secundària que també es poden treballar amb la Wiris (amb valors afegits sobre el guix i la pissarra o el paper i el llapis) i donant-los un nou enfocament.

Tot plegat té l'objectiu d'afegir noves idees a les que ja pugueu tenir per projectar el treball de fi de curs. I per acabar, la darrera pràctica del curs serà d'observació d'alguns exemples d'unitats didàctiques desenvolupades amb la Wiris... i amb això també volem donar idees sobre el projecte: no esperem pas que sigui tan ampli com aquestes unitats didàctiques, sinó molt més concret. Els exercicis d'aquest mòdul tenen caràcter d'ampliació; si ja heu fet alguns dels exercicis del mòdul 6, en aquest mòdul no heu d'enviar preceptivament cap exercici! Podeu reservar les energies per elaborar un petit guió del projecte final, del qual sí que tothom n'ha d'enviar, en el termini d'aquest mòdul, un avançament.

Com a "punt i final", volem dir-vos que esperem que el curs D112 us hagi ajudat a copsar -i encara més, a fer vostres- les possibilitats de la Wiris com a recurs per elaborar aplicacions didàctiques.
   
  Objectius
   
 
 • Conèixer com podem treballar la combinatòria usant la Wiris.
 • Copsar les posibilitats de la Wiris pel que fa al treball amb les unitats de mesura més usuals a secundària: longituds, àrees, volums, velocitat, temps...
 • Conèixer les prestacions de la Wiris pel que fa a la presentació didàctica dels conceptes de l'estadística bàsica i la probabilitat.
 • Estudiar el contingut i l'aplicació a l'aula d'algunes unitats didàctiques desenvolupades amb la Wiris.
 • Crear el propi llistat d'idees per projectar el treball de fi d'aquest curs i avançar en la seva planificació concreta.
 • Donar idees sobre la manera de presentar el treball.
   
  Continguts
   
 
 • Combinatòria amb la Wiris: recompte de casos i construcció dels conjunts de casos possibles.
 • Unitats de mesura. Quantitats amb unitats i conversió d'unitats. Recuperació del nombre sense les unitats.
 • Estadística descriptiva: la mitjana; el coeficient de correlació.
 • Probabilitat: la llei empírica de l'atzar; la distribució normal.
 • Algunes unitats didàctiques comentades pels seus autors i/o autores.
 • Noves idees per al projecte de fi de curs.
  Orientacions per al seguiment del mòdul
   
 

En el termini assenyalat per a aquest mòdul, cal elaborar un petit guió del projecte final; teniu a la pàgina d'exercicis les indicacions per enviar un avançament del projecte.

Per altra banda, en les orientacions de seguiment del mòdul 6 ja us dèiem que, si us interessava treballar el tema de l'anàlisi matemàtica, llavors al mòdul 7 no hauríeu d'enviar preceptivament cap exercici! Tanmateix, en aquest cas, us recomanem que feu una ullada ràpida a les diverses pràctiques perquè us poden donar moltes idees per al projecte (no solament pel que fa als temes, sinó més aviat a la manera de fer).

Ara bé, si us heu saltat el mòdul 6, sí que cal que presenteu exercicis, que ja veureu que enllacen amb les pràctiques: algunes d'elles, doncs, les heu de treballar a fons.

 • La pràctica 1 explica les possibilitats de la Wiris pel que fa als problemes de combinatòria que, tot i el seu interès, actualment es treballen ben poc.
 • A la pràctica 2 es presenten dues activitats didàctiques en l'àmbit de l'estadística descriptiva. La primera és una interpretació de la mitjana com a paràmetre de centralització (d'aplicació a l'ESO), i la segona permet reflexionar sobre el coeficient de correlació lineal.
 • A la pràctica 3, com en l'anterior, hi ha dues parts. Si no voleu treballar els temes de batxillerat, centreu-vos en la primera part, que dóna una visió intuïtiva de la llei empírica de l'atzar.
 • La pràctica 4 dóna exemples de problemes en què cal treballar amb unitats de mesura; s'expliquen, doncs, els recursos presents a la carpeta . No cal dir que aquest tema és ben interessant en les competències bàsiques!
 • La pràctica 5 té una altra orientació: s'explica fil per randa l'elaboració d'una activitat didàctica sobre els triangles... i si la trobeu interessant, ja us demanarem que l'acabeu en un exercici!
 • Finalment, la pràctica 6 és "tècnica" i no de contingut matemàtic. S'explica un recurs ben interessant: la possibilitat de definir llibreries en les finestres de la Wiris. Això pot tenir una doble finalitat: una d'anècdotica (amagar una part de codi perquè l'alumnat només vegi la part fonamental), i una altra de més conceptual (disposar de funcions o de variables que siguin vàlides per a tots els blocs de comandes d'una finestra activa).
Us recordem una vegada més que si ja heu treballat i enviat els exercicis del mòdul 6, no serà preceptiu que envieu cap dels exercicis d'aquest mòdul final.
 
Amunt