Enrera
Mòdul 2
Recursos TIC a l'educació infantil
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
  Treball per projectes
 

Quan es comença un projecte de treball, es demana als alumnes que aportin informació de casa sobre el tema del projecte. Segons quin sigui aquest tema, acostumen a portar llibres, fotos, dibuixos, vídeos, jocs, ninots o figures. Sovint, pot fer falta completar o ampliar aquesta informació, i moltes vegades, manipular-la i processar-la.

En aquest mòdul, aprendreu a cercar informació de diversos tipus (textual, gràfica, etc.) i de diferents fonts (Internet, CD-ROM), i a manipular-la per canviar-la i poder-la adaptar als vostres interessos.

   
  Objectius
   
  En aquest mòdul, es proposa assolir els objectius següents:
   
 
 • Cercar informació a Internet
 • Processar el resultat de les cerques
 • Utilitzar l'escàner
 • Utilitzar el programa GIMP per al tractament de les imatges
 • Utilitzar els programes Paint, KidPix o TuxPaint amb els alumnes
 • Cercar informació en enciclopèdies web i en CD-ROM
 • Capturar imatges

 

   
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1: Cerca d'informació a Internet amb cercadors
 • Pràctica 2: Què s'ha de fer amb el resultat de les cerques?
 • Pràctica 3: Escaneig d'imatges
 • Pràctica 4: Il·lustrem el projecte
 • Pràctica 5: Altres fonts d'informació
 • Pràctica 6: Cerca de recursos al web de la XTEC