Enrera
Mòdul 5
Discapacitat Visual i TIC
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Les TIC com a eina d'informació i comunicació
   
  Objectius
   
 

A banda dels jocs educatius i l'estimulació visual les TIC són importants tant per l'aprenentatge, pràctica i suport dels conceptes curriculars com per a la cerca d'informació, establiment de relacions i comunicacions amb els companys, mestres, etc. És fonamental un domini de les tècniques i tecnologies.

Pels alumnes amb discapacitat visual en la majoria d'etapes educatives, l'ús de les TIC esdevé tan o més important que en les altres àrees:

 • D'una banda, a l'igual que els seus companys vidents, acompleix els objectius establerts en el document "Les competències bàsiques en TIC", anar introduint-lo en l'ús i els conceptes de l'ordinador.
 • D'altra banda, les TIC són una eina imprescindible de suport en l'adquisió dels conceptes curriculars que li són propis en cada etapa etapa.
 • També són un mitjà que afavoreix la comunicació (xat, correu electròrnic, etc.), cerca d'informació, compartir apunts amb els companys, treballs i exàmens al mestre/a, etc.

Amb la mateixa filosofia de treball que en el mòdul anterior, el mestre no s'ha de preocupar si l'alumne/a amb discapacitat visual utilitza un programari alternatiu o diferent al dels seus companys però que pot ser utilitzat amb la mateixa finalitat: reforçar els coneixements adquirits en diferents àrees curriculars.

  Els objectius d'aquest cinquè mòdul són:
   
 
 • Objectiu 1. Mostrar al mestre d'aula algunes competències bàsiques en TIC que pot ensenyar a alumnes amb discapacitat visual, distingint entre deficiència visual o ceguesa.
 • Objectiu 2. Conèeixer els perifèrics i programari que pot utilitzar per treballar amb l'alumnat amb deficiència visual o amb ceguesa la lectoescriptura, el treball diari, la cerca d'informació i la comunicació.
 • Objectiu 3. Adquirir els coneixements bàsics d'aquest programari i veure com ens ajuden a garantir el seguiment del curriculum de l'alumne.
   
  Continguts
   
 
 • Pràctica 1. Lectoescriptura. Baixa visió.
 • Pràctica 2. Lectoescriptura. Ceguesa.
 • Pràctica 3. Apunts i treballs. Recursos per a l'estudi. Ceguesa i baixa visió.
 • Pràctica 4. Treball a internet. Ceguesa i baixa visió.
 • Pràctica 5. Programari estàndard en entorn Windows i OppenOffice. Ceguesa i baixa visió.