Enrera
Mòdul 2
Aprofitament didàctic de la imatge fixa digital
  Pràctica
1
2
3
4
4
4
4
   
Exercici
Exercicis
 
 
  Introducció
  Un cop iniciades les primeres passes amb el GIMP i uns senzills criteris de lectura d'imatge que seguiran en altres mòduls, passarem a descripcions més tècniques sobre els processos d'adquisició d'imatges i les característiques dels formats que defineixen la imatge digital.
   
  Objectius
 

Conèixer els formats d'imatge més habituals.

  Saber aplicar diferents graus de compressió a una imatge concreta.
  Ser conscient de les possiblitats creatives que ofereix el treball amb l'escàner.
   
  Continguts
  La fidelitat de la imatge segons el format i la compressió.
  Formats amb pérdua i formats sense pérdua.
  Resolució de pantalla i resolució d'impressió .
  El escàner.
   
  Pràctiques
  Pràctica 1:  Fonts i formats de les imatges digitals
  Pràctica 2:  Tipus de fitxers, compressió, resolució, dimensions, profunditat de color
  Pràctica 3:  Captura de pantalla i cerca d'imatges per Internet
  Pràctica 4:  El procés de digitalització amb escàner
  Pràctica 5:  Possibilitats expressives de l'escàner
  Pràctica 6:  Les càmeres de fotos digitals
  Pràctica 7:  La captura d'imatge fixa a partir de la imatge de vídeo