Enrera
Mòdul 1
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 
El racó de parlar: primers passos
   

El millor equip de so que teniu al centre és, molt probablement, algun dels ordinadors multimèdia. L'ordinador permet reproduir, emmagatzemar, produir i mesclar sons amb facilitat. Aquesta és una pràctica introductòria a la configuració del sistema de so en qualsevol ordinador.

Els objectius de la pràctica són:

 • Controlar els paràmetres de sortida de so pels auricular o els altaveus.
 • Controlar els paràmetres d'entrada d'àudio per fer una gravació.
 • Identificar la targeta de so de l'ordinador.
   
 
Connexió d'un micròfon al PCÚs de l'ordinadorConnexió d'altaveus al PCConnexió d'auriculars al PCTarja de soConfiguracions de so
   
Pràctica
Desenvolupament de la pràctica
   
  Configuració dels paràmetres de sortida del control de volum
   
 

Podeu controlar els paràmetres de sortida d'àudio de l'ordinador des del mateix programari que porten incorporats els ordinadors. A la part de sota de la pantalla, a la banda de la dreta, hi trobareu la barra de tasques, amb una representació semblant a aquest segons la versió del Windows amb què treballeu.

   
 
   
 

 • Feu un clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques. Si no hi aparegués, podeu trobar-lo al menú Inici | Configuració | Tauler de Control | Multimèdia; o, segons la versió, a Inici | Configuració | Tauler de Control | Dispositius de so i d'àudio.
   
 
   
 
 • S'obre un control de volum simple. Arrossegant el lliscador, podeu regular el volum general de reproducció del so (màster). Per fer desaparèixer aquesta icona, feu clic al damunt de l'escriptori en qualsevol punt.
 • Feu un doble clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques del Windows. Us apareixerà la finestra del mesclador, que serveix per ajustar el balanç i el volum principal de sortida, així com el de cadascuna de les fonts d'entrada:
   
 
   
 
 • Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls avançats.
  Obriu el menú Opcions | Propietats. Observeu que esteu ajustant el volum de reproducció, i a la llista de camps marqueu totes les caselles; si ja teniu coneixements sobre el tema, seleccioneu només els que creieu oportuns. Confirmeu l'operació amb el botó D'acord.
   
 
   
 

Els principals controls de volum que heu de tenir en compte, sempre en funció de les prestacions de la targeta de so de l'ordinador, són:

 • Control de volum: és el control de volum general (el que s'activa en fer un sol clic a la icona de l'altaveu).
 • Ona (Wave): controla el volum d'interpretació dels fitxers tipus WAV .
 • Sintetitzador (MIDI): serveix per controlar el volum d'interpretació dels fitxers MID.
 • Reproductor de CD: regula el volum de la reproducció d'un CD de música des de les unitats de CD-ROM i DVD.
 • Línia d'entrada: el lliscador controla el volum de les fonts d'àudio externes.
 • Micròfon: habitualment està marcada la casella Mut per evitar l'acoblament del micròfon i els altaveus. Si ho desmarqueu, podeu escoltar a través dels altaveus què dieu pel micròfon. El més convenient és tenir-lo en Mut.
 • Bip del PC (PC Speaker): controla el volum de l'altaveu intern del PC.

La situació normal és que la casella Mut només es trobi marcada al camp Micròfon. Comproveu què passa quan desmarqueu aquesta casella: el so que entra pel micròfon surt amplificat pels altaveus o els auriculars. Si teniu els altaveus connectats, acosteu-hi el micròfon i veureu com se sent el xiulet d'acoblament. Per tornar a la situació normal, deixeu marcat el camp Mut del Micròfon.
En algunes targetes de so apareix sota el volum general un botó que diu Avançat; si hi cliqueu, podeu controlar altres paràmetres com els greus i els aguts, per exemple.

   
  Configuració dels paràmetres d'entrada del control de volum de so a l'ordinador
   
  A més de controlar els paràmetres de sortida del so de l'ordinador, amb el mateix sistema que abans, també podeu controlar les entrades d'àudio a l'ordinador.
   
 
 • Feu un doble clic a la icona que representa un altaveu a la barra de tasques.
   
 
   
 
 • Apareix la finestra del mesclador, que serveix per ajustar el balanç i el volum principal de sortida, així com el de cada una de les fonts d'entrada.
 • Activeu el menú Opcions. Assegureu-vos que teniu marcada l'opció de controls avançats.
 • Obriu el menú Opcions | Propietats. Cliqueu el botó d'ajustament del volum d'enregistrament i, a la llista de camps, marqueu-hi totes les caselles. Confirmeu l'operació amb el botó D'acord.
   
 
   
 
 • Els paràmetres de control de la finestra canviaran. Tindreu davant els controls d'enregistrament.
   
 
   
 
 • El més normal és que només estigui seleccionat el micròfon. Habitualment, només es pot seleccionar una sola font d'entrada. Tot i que la vostra targeta us permeti seleccionar dues o més entrades al mateix temps, no és convenient tenir marcada més d'una font d'entrada, ja que mesclaria els dos sons en un únic fitxer, i si el teniu seleccionat i no l'useu, és possible que us afegeixi soroll de fons. Si voleu enregistrar sons d'altres fonts diferents del micròfon, cal que desmarqueu l'un i marqueu l'altre.
 • Cliqueu, si existeix, el botó Avançades del micròfon i comproveu que el botó d'amplificació estigui seleccionat (això dependrà de les prestacions de la targeta de so).
   
  La targeta de so de l'ordinador
   
 

Trobareu la targeta de so de l'ordinador seguint els cables dels altaveus o auriculars que hi hagi connectats fins a la part del darrere o al davant del vostre PC.
Observeu que té connectors minijack lliures.

La targeta de so de l'ordinador és el dispositiu que gestiona les entrades (in, des del micròfon o des d'altres aparells) i sortides (out, d'auriculars, per altaveus estèreo o per sistemes de so més sofisticats amb més de dos canals). Hi ha targetes molt senzilles, amb una sola entrada i una sola sortida, i daltres amb diverses entrades i sortides.

Hi ha targetes de so que tenen les connexions identificades amb colors. Sovint el verd és la sortida amplificada per connectar-hi els altaveus o els auriculars, el blau l'entrada de línia i el rosa l'entrada del micròfon. També hi trobareu símbols o lletres, amb les indicacions següents al costat de les connexions:

   
 

   
 
 • A les targetes més antigues, cada tipus d'entrada o sortida es correspon amb un port diferent. Així, poden conviure un port d'entrada de línia (per connectar-hi el senyal d'un altre aparell analògic de so); una entrada Phono (per connectar-hi un giradiscos); una entrada de micròfon i, a vegades, una entrada específica per aparells MIDI/joystick. Com a mínim una sortida de so amplificat per connectar-hi els altaveus o auriculars i, habitualment, també una sortida de línia. En les targetes més noves la tendència és simplificar la quantitat de ports, ja que a vegades un sol port serveix per a totes les entrades o totes les sortides, podent-se ajustar les seves característiques des dels paràmetres d'entrada/sortida del control de volum de l'ordinador. A més, cada vegada es tendeix més a situar totes o part de les entrades i sortides a la part frontal de l'ordinador, o integrats en el monitor.
   
Tenir l'ordinador ben configurat sempre és un avantatge enmig de la classe plena de nens i nenes, a punt d'organitzar El racó de parlar.
   
 
Amunt