Enrera
Mòdul 1
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
 
El racó de parlar: graveu la vostra veu
   

*En relació amb altres mitjans de comunicació, la ràdio genera una situació comunicativa molt particular, en la qual l'emissor i el receptor es veuen sense ser vistos; es perceben espais sense ser percebuts; sobre el no res, es dibuixen mars, rius, muntanyes, animals, cares, somriures, tristesa... La ràdio, com a vegades es diu, és un mitjà cec, però també és, al mateix temps, un món de color.

La ràdio és tot això perquè, en aquell qui l'escolta, es generen constantment imatges mentals que no estan limitades per espais, ni per pantalles, ni per colors, ni per sons; a diferència d'aquelles altres imatges que ens ofereix el cinema, la televisió, la premsa, la fotografia o els videojocs, per citar alguns exemples. I tampoc estan limitades pel llenguatge radiofònic; un llenguatge que, com en altres pràctiques veureu, té una gran riquesa expressiva i unes extraordinàries possibilitats d'explotació.

La capacitat de generar imatges mentals en els oients és, sens dubte, la principal especificitat de la ràdio com a mitjà de comunicació, encara que tradicionalment també se li han atribuït altres propietats: la immediatesa, la heterogeneïtat de l'audiència, la seva accessibilitat o la credibilitat dels seus missatges. A més, la ràdio, comparada amb la premsa o la televisió, és barata i tècnicament senzilla. No cal disposar de grans infraestructures per emetre, ni traslladar càmeres, ni equips d'il·luminació, ni posar en marxa impressionants rotatives.

*text extret de la web del Ministerio [pàgina WEB]

En aquesta pràctica identificareu l'enregistrador de Windows i hi enregistrareu un text descriptiu.

Aquesta pràctica està pensada com a introducció de la gravació de la veu a un ordinador, amb els instruments que el propi ordinador amb el sistema operatiu de Windows ja ofereix; tanmateix, es pot realitzar amb qualsevol altre programa que permeti enregistrar el so.

Els objectius de la pràctica són:

 • Identificar les característiques de la redacció de textos orals.
 • Utilitzar un programa senzill per fer un enregistrament senzill.
 • Definir les configuracions bàsiques per fer un enregistrament.
   
 
Enregistrament amb micròfonÚs de l'ordinadorÚs d'auricularsTarja de soConfiguració de l'ordinadorÚs de l'enregistrador de WindowsFormats de soLenguatge verbal
   
Pràctica Desenvolupament de la pràctica
   
  El llenguatge radiofònic, un llenguatge descriptiu
   
 

Cal, primer de tot, recordar que el que es farà és redactar textos per ser dits. Per tant haureu de pensar en com parleu a l'hora de confeccionar els guions per a la ràdio o bé per a les produccions audiovisuals.

Recordeu, doncs, les característiques generals de la redacció dels textos orals, destacant essencialment tot allò referent a les microestructures textuals:

 • Senzillesa: convé que les frases siguin curtes. Eviteu l'ús de les subordinades. D'aquesta manera es facilita una millor lectura i per tant una millor comprensió. S'aconsella adoptar un lògica lineal (subjecte + verb + complements), per facilitar el procés de comprensió.
 • Claredat: s'ha d'evitar l'ambigüitat, donar voltes. Les idees han de ser clares i presentar-se d'una forma ordenada. L'oient ha de captar el missatge amb una sola audició.
 • Redundància: s'ha d'incidir en la idea principal, per facilitar la comprensió del text. Ara bé, en aquesta redundància s'ha d'evitar repetir les paraules; per tant, és important no recórrer als pronoms, sinó als sinònims. No s'ha d'aplicar una redundància negativa, fer-ho excessivament o sobre idees que no ho necessiten.
 • Descripció: en el mitjà radiofònic a més caldrà afegir la descripció. La ràdio és un mitjà cec, és a dir, no ofereix imatge, la qual cosa obliga a utilitzar un llenguatge descriptiu i explicar coses que a la televisió no caldria. S'ha d'ajudar a l'oient a construir imatges auditives a través del que li arriba per l'oïda (on som, com som, amb qui som...). Sovint el recurs més usat és el de les comparacions.
  Graveu un text descriptiu d'un minut.
 
 • La pràctica consisteix a redactar un text d'un minut de durada o menys. Cal ser precisos, ja que algunes versions de l'enregistrador del Windows no graven més d'un minut.
 • Aquest text haurà de ser la descripció d'un objecte, o bé d'una persona. Tingueu en compte les característiques per redactar els textos orals i les característiques dels textos descriptius. Heu de pensar en la precisió de la descripció per tal que l'oient es faci una imatge mental del que descriviu.
 • Redacteu prèviament per escrit el text que enregistrareu amb la vostra veu. En funció del ritme de lectura, una mica menys d'un minut, poden ser unes deu o quinze línies de text. Tingueu en compte les consideracions del paràgraf anterior.
 • Abans de començar la pràctica de l'enregistrament, creeu una carpeta per fer aquesta activitat.

Enregistrador de so de WindowsNecessitareu un programa que us permeti enregistrar la vostra locució a l'ordinador. La majoria d'ordinadors que funcionen amb el sistema operatiu Windows porten un petit programa per enregistrar so. Us proposem que l'utilitzeu. El podeu trobar a:

Inici | Programes | Accessoris | Entreteniment | Enregistrador de so; o bé, escrivint sndrec32 al menú Inicia | Executa.

   
   
 
   
 
 • Quan hi cliqueu al damunt s'obrirà aquest programa que us servirà per enregistrar el so. Depenent de la versió de sistema operatiu pot presentar interfícies una mica diferents.
   
 
   
 

Els botons de la part inferior serveixen per al control dels arxius sonors. En el primer moment només tindreu actiu el botó de gravació.

 • Abans de prèmer el botó de gravació, assegureu que els paràmetres del control d'entrada d'àudio són correctes. Comproveu que el micròfon està correctament connectat al port d'entrada de micròfon de la vostra targeta de so.
 • Feu proves. Quan cliqueu al botó podeu començar a gravar la veu. Veureu que la línia negra del centre de la finestra es modifica en formes diferents en funció de la intensitat del so que li arriba pel micròfon, representant un gràfic de longitud d'ona.
 • Un cop heu acabat la gravació, podeu tornar-ho a sentir clicant al botó de reproduir . Us podeu moure per la línia de temps del so enregistrat de manera intiïtiva amb qualsevol dels botons .
   
 
   
 
 • En cas que les oscil·lacions de l'ona siguin massa petites o massa exagerades, haureu d'apujar o abaixar el nivell d'enregistrament del micròfon. Sil'ordinador no enregistrés el so, assegureu-vos que teniu el micròfon seleccionat, que l'heu connectat al port adient (generalment, de color rosa), comproveu que el micròfon no tingui un selector on/off, etc.
   
 

   
 
 • L'enregistradora de so té moltes limitacions, però serveix per a fer el primer contacte amb els sistemes de gravació dels ordinadors.
 • Grava, per defecte, fragments d'un màxim d'un minut de temps de so. Els fitxers són en format so d'ona (WAV).
 • Fetes les proves, creeu un fitxer de so nou.
   
 
   
 

 • Desestimeu els canvis en les proves que heu fet. Cliqueu al menú Fitxer | Propietats i assigneu una valor de qualitat estàndard:
   
 
   
 
 • Enregistreu el minut. No importa si us entrebanqueu o si us equivoqueu, en aquest cas no interessa el resultat sinó el procediment. Us ajudarà a conèixer la vostra pròpia reacció davant d'un micròfon, si no hi esteu acostumats.
 • Enregistrat el so, reproduïu-lo per escoltar-lo, preferentment amb auriculars. Cal que connecteu els auriculars a la sortida d'altaveus de l'ordinador. Habitualment, en connectar-hi els auriculars, el so de l'altaveu intern de l'ordinador, si és que en té, desapareix.
 • Guardeu la locució a la vostra carpeta, amb el nom que creieu més oportú.
   
 
   

Amb un ordinador i un micròfon o bé una gravadora podeu organitzar El racó de parlar. Un racó en el qual els nens i nenes puguin expressar-se, donar notícies, explicar coses.

Podeu organitzar-ho com un racó molt pautat o com una mena de ràdio-maton.

   
 
Amunt