Enrera
Mòdul 1
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

Actualment els ordinadors s'han convertit en aparells multimèdia que, a més de programes i textos, poden reproduir i gravar sons de tota mena, músiques i tot tipus de documents audiovisuals i multimèdia.

Sota el nom genèric d'El Racó de parlar trobareu, en aquest mòdul, els instruments necessaris per tal de construir un racó a l'aula en què els alumnes puguin enregistrar la seva veu amb els ordinadors.

Per fer això, fareu un itinerari per les configuracions del so de l'ordinador i per l'enregistrament del so amb diferents programes.

Aquest mòdul és introductori. És un passeig pel món de l'àudio digital i un assentament de les bases per, a partir del mòdul següent, aprofundir en aspectes més relacionats amb el llenguatge sonor, els seus fonaments, els codis i el seu tractament digital.

   
   
  Continguts
   
 
 • Identificació de la targeta de so de l'ordinador.
 • Control dels paràmetres de sortida de so pels auricular o els altaveus.
 • Control dels paràmetres d'entrada d'àudio per fer una gravació.
 • Identificació de les característiques de la redacció de textos orals.
 • Utilització de l'Enregistrador de sons per fer un enregistrament senzill.
 • Definició de les configuracions bàsiques per fer un enregistrament.
 • Instal·lació de l'Audacity.
 • Enregistrament de la veu amb l'Audacity. Situació dels menús i eines del programa i configuració d'aspectes bàsics.
 • Adaptació de la interfície d'Audacity; eliminació de fragments no desitjats i exportació d'un so a MP3.
 • Coneixement dels principals formats d'àudio digital.
 • Instal·lació del reproductor Real Player.