Enrera
Mòdul 3
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
  El camí emprès per un segle de programació de ràdio condiciona i determina la integració de la música i el llenguatge musical en les vostres produccions sonores. La música és un dels elements del llenguatge sonor, omnipresent a la ràdio i probablement en les vostres presentacions multimèdia. Com a element integrant del llenguatge sonor i part d'un missatge, utilitza els seus propis codis i, quan coexisteix amb el llenguatge verbal cal tenir en compte algunes regles bàsiques.
   
   
  Continguts
   
 
 • Relació entre la ràdio i la música. Breu història.
 • Gravació de música d'un CD a l'ordinador amb el reproductor de Windows Media.
 • Funcions de la música en el llenguatge sonor.
 • Gravació d'un so a l'ordinador des d'una font analògica: casset, ràdio, disc de vinil... a un ordinador.
 • Reproducció del so d'un ordinador en aparells externs.
 • Cablatge i adaptadors més comuns.
 • Reproductors portàtils d'àudio digital.
 • Les funcions sintacticogramàtica, programàtica, descriptiva ambiental, descriptiva ubicativa i descriptiva expressiva de la música en el llenguatge sonor.
 • Experimentació amb diferents tipus de separacions i insercions musicals: sintonies, cortines, ràfegues i cops musicals.
 • Creació d'un programa de ràdio fictici a partir d'altres programes.
 • El raccord sonor.
 • La tècnica de la quadratura del so.
 • Organització de sons i exportació de llistes de reproducció a CD-àudio amb iTunes.