Enrera
Mòdul 4
L'ús didàctic del so com a recurs expressiu. La ràdio al centre educatiu
  Pràctica
1
2
3
4
5
   
Exercicis
Exercicis
 
 
  Objectius
   
 

En aquest mòdul aprofundireu en els dos elements restants del llenguatge sonor: els efectes sonors i el silenci. Fareu diverses pràctiques d'integració conjunta de llenguatge verbal, musical, efectes i silenci en un únic missatge sonor.

Comprovareu la importància del guió sonor, en coneixereu l'estructura i els diferents tipus de guions. Veureu la conveniència de crear plans d'enregistrament.

   
  Continguts
   
 
 • Els efectes sonors.
 • Classificció dels diferents tipus d'efectes sonors.
 • Diferenciació de les funcions dels efectes i del silenci en el llenguatge sonor.
 • Creació d'efectes sonors de forma artesanal i enregistrament amb l'Audacity.
 • Elaboració d'una història amb efectes.
 • Coneixement d'algunes idees sobre el muntatge radiofònic.
 • Coneixement de les figures del muntatge radiofònic i la seva aplicació.
 • El moviment i la direcció. Tècniques per aconseguir-los.
 • El pas del temps en la narració.
 • Exposició de les funcions del silenci en el llenguatge sonor.
 • Anàlisi de les situacions en què s'utilitza el silenci.
 • Silenci i pausa.
 • Elaboració d'un muntatge sonor amb silencis.
 • Elaboració de missatges amb els quatre elements del llenguatge sonor.
 • Definició de la importància del guió i del pla d'enregistrament.
 • Constatació de la importàcia de la planificació dels procediments.
 • Descripció dels elements integrants en el guió i en el pla d'enregistrament.
 • Els micròfons: tipus i prestacions.