INTRODUCCIÓPART I PART IIPART IIIREFERÈNCIES MAPA WEB
    
 part II > comprensió 
PART II
 
 
COMPRENSIÓ

Davant d'una informació, el primer pas és mirar de comprendre-la. Comprendre, en l'accepció del diccionari que és aquí rellevant, significa:

"copsar, abraçar, el sentit, la natura, la raó (d'alguna cosa)".

La comprensió és necessàriament un pas previ a qualsevol intent de justificació, de reflexió, d'anàlisi crítica, o de qualsevol altra activitat que prengui com a punt de partida la informació en qüestió. No podem pensar sobre res si primer no comprenem sobre què estem pensant.

Ara bé, la comprensió no és una tasca fàcil en tots els casos. En realitat potser no ho és en la majoria dels casos, almenys si no tenim presents una sèrie de factors als quals voldré parar esment aquí.

Considerem el següent diàleg:

HERIBERT: Què en penses?
SOFIA: Estic llegint sobre les espícules.
HERIBERT: No fugis d'estudi, tu ara!

Defugir l'estil indirecte.