La pàgina de l'Àngel

ELS MOL·LUSCOS GASTERÒPODES

  • Tenen la conquilla d'una sola peça. Alguns gasteròpodes com el llimac no tenen conquilla.
  • Els ulls estan situats als extrems d'uns tentacles, que repleguen en cas de perill.
  • La majoria dels gasteròpodes són marins, com ara el cargolí, i respiren per brànquies. Els terrestres, com ara el cargol, respiren mitjançant un pulmó
Cargols i llimacs (perden la closca en el seu desenvolupament).
Majoria hermafrodites.

Esquema de l'anatomia interna d'un cargol

Fotografia i vídeo d'un cargol
   
Un dels primers colonitzadors del medi terrestre
Als llimacs se'ls pot veure l'orifici pulmonar
   
a) Mures, cargol punxent
b) Euparupha, cargolí
   
 
Molts cargols són hermafrodites. Aquí en veiem dos fecundant-se mútuament.
 
El cargol col·loca els ous fecundats en un forat fet a terra