La pàgina de l'Àngel

ELS PORÍFERS

  • Majoria marines
  • Fixades al fons marí (adherides sobre zones dures, roques...)
  • Formes molt irregulars: tubs, aplanats...
  • Filtre l'aigua i obtenen oxigen i partícules alimentàries.
  • Cos ple de porus
  • L'aigua entra pels porus i surt per un orifici més gran, l'òscul.
  • Al seu interior hi ha unes cèl·lules especialitzades, els coanòcits, que són les encarregades de provocar els corrents d'aigua i d'absorbir els nutrients.
  • Tenen una gran capacitat de reproducció asexual per gemmes o fragments a partir dels quals creixen noves esponges.
  • En determinades èpoques de l'any realitzen la reproducció sexual. En aquest cas es formen unes larves nedadores que passats uns dies es fixen al fons i es transformen en petites esponges.