La pàgina de l'Àngel

ELS MOL·LUSCOS

  • Cos tou: cap, massa visceral, peu.
  • Cap: òrgans sensorials i boca. Alguns boca amb ràdula (milers de "dents" microscòpiques) amb què raspen els aliments.
  • Massa visceral: majoria d'òrgans. Alguns respiren a través del cos. Molts ja tenen òrgans respiratoris especialitzats. Els aquàtics tenen brànquies i els terrestres tenen una cavitat que s'omple d'aire (cavitat pal·lial). Sistema circulatori amb Circulació oberta.
  • Peu: en els cargols gran múscul que serveix per desplaçar-se. En alguns adaptat a la natació i en d'altres adaptat a excavar.
  • Sobre el cos tenen una membrana carnosa (mantell), que pot fabricar una closca (conquilla) que serveix de protecció.
  • En la reproducció sexual produeixen milers d'ous. De la majoria dels mol·luscos aquàtics surten unes larves que neden lliurement durant un temps fins que es forma l'adult.
  • Són molt abundants i n'hi ha de moltes varietats, però la majoria pertanyen als gasteròpodes, els bivalves i als cefalòpodes.