La pàgina de l'Àngel

ELS ANÈL·LIDS

  • Cos dividit en anells (metàmers). En cada metàmer es repeteixen la major part dels òrgans.
  • L'aparell digestiu és un tub continu des de la boca fins a l'anus.
  • Aparell circulatori molt senzill, format per dos vasos sanguinis, l'un dorsal i l'altre ventral.
  • Respiració a través del tegument.
  • Reproducció entre mascle i femella (cucs marins).
  • Reproducció entre dos individus hermafrodites que intercanvien els gàmetes (cucs de terra).
  • En alguns marins reproducció asexual per petites gemmes.
  • Generalment aquàtics, sobretot marins: el Nereis.
  • Terrestres: Cuc de terra.
  • Paràsits: Sangonera (xuclen la sang dels animals).

Esquema de l'anatomia interna del cuc de terra

Fotografia i vídeo d'un cuc de terra

Sangonera: anèl·lid d'aigua dolça