La pàgina de l'Àngel

ELS PLATIHELMINTS

  • Cos aplanat: cucs plans
  • Sense aparell circulatori
  • Alguns amb aparell digestiu ramificat que porten nutrients a totes les cèl·lules.
  • Altres són paràsits
  • Sense aparell respiratori. Incorporen oxigen a través del tegument.
  • Majoria hermafrodites amb molts d'ous.
  • Les planàries es poden reproduir també asexualment.
  • Molts aquàtics com les planàries.
  • La resta paràsits: tènia o cuc solitari (dins l'intestí prim), distoma (infecta el fetge)

Coneguts comunament com cucs plans, els platihelmints es caracteritzen pel seu cos, que és allargat i aplanat. Tenen una estructura en forma de sac, amb una cavitat gastrovascular que s'obre a l'exterior per un únic orifici que funciona simultàniament com a boca i anus. En aquest cas, però, les parets del cos a més d'estar formades per una capa interior, l'endoderma, i una altra d'exterior, l'ectoderma, ho estan per una tercera capa de cèl·lules que se situa entre les dues denominada mesoderma, a partir de la qual es desenvolupen els diferents teixits que omplen el cos de l'animal.
En els platihelmints, a pesar de la senzillesa de la seva organització interna, ja trobem teixits que es reuneixen per formar vertaders òrgans, encara que d'estructura simple, com és el cas de l'aparell excretor, compost d'una sèrie de tubs denominats protonefridis, o de l'aparell reproductor, que pot estar bastant desenvolupat en alguns grups.
No tenen aparell respiratori i incorporen l'oxigen simplement a través de la paret del tegument. Tampoc no tenen aparell circulatori, ja que les substàncies digerides poden arribar a totes les cèl·lules gràcies a la gran quantitat de ramificacions que posseeix l'aparell digestiu i que ocupen la major part del cos (constituint un sistema gastrocirculatori). La majoria de les espècies són hermafrodites, amb gònades masculines i femenines a la vegada, i es reprodueixen ponent una gran quantitat d'ous.


L'escòlex, part terminal anterior del cos dels cestodes, s'ha especialitzat a fixar el paràsit en l'hoste