La pàgina de l'Àngel

ELS INVERTEBRATS

CLASSES

CARACTERÍSTIQUES

EXEMPLES

Anèl·lids

 • cucs cilíndrics, segmentats
 • cos tou, dividit en anells
 • aquàtics i terrestres

Artròpodes

Aràcnids

 • cefalotòrax i abdomen
 • 8 potes
 • majoria terrestres
 • respiració traqueal

Crustacis

 • cefalotòrax i abdomen
 • 4 antenes
 • 10 potes o més
 • majoria aquàtics
 • respiració branquial

Insectes

 • cap, tòrax i abdomen
 • 2 antenes
 • 6 potes
 • quatre, dos o cap ala
 • majoria terrestres
 • respiració traqueal
Miriàpodes
 • cap i tronc
 • gran nombre de segments
 • 2 antenes
 • moltes potes
 • terrestres
 • respiració traqueal
Cnidaris
 • cos tou en forma de sac
 • irrita la pell
Equinoderms
 • radiats
 • esquelet calcari
 • respiració branquial

Mol·luscs

Gasteròpodes

 • closca d'una sola peça o sense
 • ulls als extrems dels tentacles
 • majoria marins (brànquies)
 • terrestres (pulmons)

Bivalves

 • closca de dues peces (valves)
 • viuen al mar
 • respiració branquial
Cefalòpodes
 • closca interna
 • tentacles llargs al cap
Porífers
 • enganxats a les roques
 • forma de sac amb porus
 • reproducció per partició
 • aquàtics
Nematodes
 • cucs cilíndrics no segmentats
 • cucs intestinals
Platihelmints
 • cucs amb cos pla
 • forma de cinta
 • solitària