La pàgina de l'Àngel

ELS NEMATODES

  • Grup molt abundant i divers. Es poden trobar als cims de les muntanyes o a les fondàries marines. En un m2 d'un camp de conreu n'hi pot haver milers.
  • Cos allargat i arrodonit.
  • Tub digestiu amb dues obertures: la boca i l'anus.
  • Respiren directament a través del tegument.
  • Sense aparell circulatori.
  • Reproducció sexual: el mascle injecta els espermatozoides dins la femella i els ous es guarden dins el seu cos fins a la posta.
  • Majoria lliures, al mar, a les aigües dolces o al sòl.
  • Alguns són paràsits tant d'animals com de plantes. Perforen els teixits amb un estilet que tenen a la boca.
  • Triquines (intestí prim).
  • Cucs intestinals ( ésser humà).

El nematode dels quist