you can find this page online at www.websiteurlhere.com/page.html
skip to content

WEB DE MÚSICA
Artícles · Artículos · Articles

Els articles són propietat i responsabilitat de l'autor/a. | Los artículos son propiedad y responsabilidad de cada autor/a. | The articles are property of the authors.

Publicats amb l'autorització de l'autor/a | Publicados con la autorización del autor/a | With the authorization of the author

 • Andrés, Ramón: "Pasión según San Mateo BWV 244" Castellano
 • Andrés, Ramón: " J.S.Bach. De los libros, el espíritu y la Música" Castellano
 • Andrés, Ramón: "La última canción con Mozart" Castellano
 • Andrés, Ramón: "Las voces de la madera" Castellano
 • Andrés, Ramón: "El arte de la fuga " Castellano
 • Angelov, Ludmil: Entrevista Castellano
 • Barba, Carme: "Las WebQuest" Castellano
 • Casals, Ricard: "Idees per a sortir a gravar so" Català
 • Díaz, Joaquín: "Tradición oral" Castellano
 • Gardner, Howard: "The Three Faces of Intelligence" Català | Castellano
 • Janés, Clara: "La voz de Ofelia" Castellano
 • Miró, Carme: "Nuevas propuestas educativas" Castellano
 • Miró, Carme: "Eines educatives" Català
 • Miró, Carme i Barba, Carme: "Música i Neurociència" Català | Castellano
 • Music Technology Group: "Síntesi expressiva de notes d'ornament" Català
 • Peix, Marcel: "Impressions d'una escola d'Hamburg" Català
 • Pliego de Andrés, Víctor: " De músicas, normas y conservatorios" Castellano
 • Pliego de Andrés, Víctor: "Las enseñanzas superiores de música ante la reforma" Castellano
 • Punset, Elsa: "Memorias de una pianista en ciernes" Castellano
 • Punset, Eduard: Entrevista al Dr. Mithen Castellano
 • Rosabal, Guillermo: "El Director coral como Educador musical" Castellano
 • Soler, Josep: "J.S.Bach. Una estructura del dolor" Castellano
 • Stroumsa, Jacques: "Deportat a Birkenau i a Auschwitz" Català
 • Winner, Ellen: "Musical Giftedness" Català | Castellano
 • Zatorre, Robert: Entrevista Castellano
back to top