matemàtiques visuals


Trigonometria

Trigonometria geomètrica


Les raons trigonomètriques dels angles aguts.
captura pantalla del recurs

Applet de GeoGebra amb el dibuix dels angles que conparteixen les raons trigonomètriques.


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

Angles amb raons trigonomètriques relacionades
captura pantalla del recurs

Applet de GeoGebra amb el dibuix dels angles que conparteixen les raons trigonomètriques.


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

El teorema del sinus
captura pantalla del recurs

Construcció que demostra aquest teorema


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

El sinus de la suma d'angles
captura pantalla del recurs

Construcció interactiva amb GeoGebra


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

La triangulació, el metre, exercici de la distància entre 2 punts inaccessibles
captura pantalla del recurs

La triangulació, la mesura del meridià Dunkerque-Barcelona per la definició del metre i la construcció interactiva amb GeoGebra de l'exercici de trobar la distància entre dos punts inaccessibles.


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

El teorema del cosinus
captura pantalla del recurs

Construcció interactiva amb GeoGebra


Durada: 30 minuts Nivell: Batxillerat Idioma: Català Projectable Interactiu

Funcions trigonomètriques

Les funcions trigonomètriques

Applet que visualitza la construcció de les funcions sinus, cosinus i tangent a partir de la traça (o rastre) que deixen els punts corresponents.

 


Les transformacions de les funcions trigonomètriques

Applet que permet visualitzar el trasllat i les dilatacions de les funcions sinus, cosinus i tangent.

 

El domini i el rang de les funcions trigonomètriques inverses
captura de pantalla de l'applet

Aquesta pàgina contè 3 applets que permeten experimentar i deduïr els conceptes fonamentals de les funcions arcsin, arccos i arctan


El so de la funció sinus

Aquest applet permet visualitzar la relació de la freqüencia de la funció sinus amb el seu so.

 

 

 A dalt d'aquesta pàgina

Web realitzada per Enric Brasó i Campderrós,  podeu contactar amb mi a través del mail ebraso@xtec.cat

El treball inicial ha estat fet en el marc de la llicència retribuïda concedida pel Dep. d'Educació (DOGC núm:4968 del 14-09-2007)

Els materials estan sota la llicència Creative Commons Reconeixement-No comercial-Compartir

Altres treballs i col·laboracions