Ara us explicarem com valorarem el vostre treball. Sumeu els punts que donarem a cada un d'aquests aspectes. Si treieu menys de 12, estareu amb nosaltres que heu fet un treball mediocre, com diríeu "patètic". Entre 12 i 20 punts, és un treball correcte, és a dir, no n'hi ha per tocar campanes però és passable (la propera vegada esforceu-vos més, que podeu). Entre 20 i 25 punts: sí senyor! Un bon treball. Més de 25 punts: sou uns fenònens de la xarxa, el terror del ciberespai (quin dia quedem perquè ens feu classes?)

En resum, al final del procés, haureu de lliurar per a l'avaluació:

  • El treball escrit.
  • Les fitxes amb tota la informació recollida.
  • La bibliografia amb les fons d'informació que heu utilitzat (llibres, revistes, CDROMS, pàgines web).
  • El CD de la presentació interactiva.
  • Els guions de la presentació i del recorregut.

Cada aspecte de la part escrita s'avaluarà amb puntuacions de zero al deu.


INCORRECTE
0 punts
CORRECTE
6 punts
BO
8 punts
EXCEL·LENT
10 punts
PUNTS
Treball de recerca No ha arribat a trobar allò que se li demanava. Ha trobat la majoria de coses que se li demanaven (més de 75%) Ho ha trobat tot però s'ha excedit en el temps concedit o ha utilitzat altres mitjans per trobar-ho Ha realitzat la webquest a la perfecció.  
Expressió escrita Mal redactat, presentació desacurada i desendreçada Segueixen un ordre i construeixen les frases correctament Segueixen un ordre. Les frases són clares ben construïdes i el vocabulari adient Segueixen un ordre. Divideixen els apartats, fan els lligams correctes entre les frases. El vocabulari és ric i la lectura es fa agradable  
Ortografia i gramàtica.

Frases sense acabar o sense sentit

Hi ha alguns errors de sintaxi, ortografia o lèxic... Hi ha alguns errors de sintaxi No hi ha pràcticament cap error de cap mena  
El resum No inclou resum Inclou un resum Inclou un resum que tanca correctament el tema Inclou un resum que recull les idees principals i clou el tema de manera especialment atractiva  
El text i els elements visuals Costa llegir el text i els elements visuals no són adients El text i altres elements visuals són fàcils de llegir El text i altres elements visuals son fàcils i agradables de llegir El text és fàcil de llegir , els altres elements visuals són atractius i relacionat amb el tema  
Els títols El títols no estan relacionats amb el contingut Els títols són de fàcil lectura Els títols són descriptius del contingut

Els títols són adequats al contingut i tenen un què que els fa interessants.

 
Les imatges No es corresponen al contingut Es corresponen al contingut Es corresponen al contingut, estan col·locades adequadament Es corresponen exactament al contingut, estan col·locades cercant una composició estètica equilibrada.  

Cada aspecte de la part oral s'avaluarà amb puntuacions de zero al deu. Les notes inferiors a sis les valorarà el professor segons calgui.

Rúbrica d´avaluació de l´exposició oral

 
6-CORRECTE
8-BO
10-EXCEL.LENT
PUNTS

Preparació

Ha de fer algunes rectificacions, de tant en tant sembla dubtar

Exposició fluida, molt pocs errors

Es nota un bon domini del tema , no comet errors, no dubta

 

Interès

Li costa d’aconseguir o de mantenir l’interès del públic

Interessa força en principi però es fa una mica monòtona

Atrau l’atenció del públic i manté l’interès durant tota l’exposició

 

La veu

Costa d’entendre alguns fragments

Veu clara, bona vocalització

Veu clara, bona vocalització, entonació adequada, matisada, sedueix

 

Temps

Excessivament llarg o insuficient per desenvolupar correctament el tema

Temps ajustat al previst, però amb un final precipitat o allargassat per manca de control del temps

Temps ajustat al previst, amb un final que reprèn les idees principals i arrodoneix l’exposició.

 

Suport

Suport visual adequat

Suport visual adequat interessant i en la mesura justa

L’exposició s’acompanya de suports audio-visuals en diversos formats especialment atractius i de molta qualitat

 

 L'avaluació del treball en grup serà entre zero i deu.

 

Rúbrica d’avaluació del treball en grup

6-CORRECTE

8-BO

10-EXCEL.LENT

PUNTS

Cooperació

 

Han participat aportant algunes idees i observacions

 

Han participat aportant idees, han fet observacions oportunes

Han participat molt activament aportant idees, fent observacions molt interessants per aconseguir uns resultats òptims

 

 

Responsabilitat
Individual

Han fet la seva part de treball individual, l’han explicat als companys.

 

Han fet la seva part de treball individual, l’han sabut posar a disposició dels companys i acceptar les crítiques

Han fet la seva part de treball individual, l’han explicat als companys, han defensat els seus punts de vista. Han acceptat crítiques i suggeriments, han adequat el seu treball individual incorporant les bones aportacions dels companys i eliminant les innecessàries o errònies

 

 

Dinàmica d´interacció

 

Han aconseguit agrupar-se en cada moment segons se’ls demanava

 

S’han agrupat segons les necessitats de cada moment i han acceptat els canvis de situacions

S’han agrupat segons se’ls demanava en les diferents activitats i han sabut adequar la seva actuació a cada nova situació i als nous companys

 

Resolució de
conflictes

En els moments de desacord han escoltat les opinions dels companys

 

En els moments de desacord han escoltat les opinions i han aportat opinions argumentades

En els moments de desacord, han argumentat les seves opinions, han escoltat i valorat les dels altres i han arribat a un consens satisfactori per a tothom

 

 

Organització de l’espai i el Temps

Han aconseguit presentar el treball en el moment acordat entre tots (professors i alumnes)

 

S’han organitzat i han anat complint el calendari establert entre ells.

S’han sabut organitzar, trobar el lloc i l’hora per a reunir-se, han complert els calendaris
i horaris que ells mateixos havien acordat sense necessitar ajuda dels professors

 

 

Criteris de selecció del material

han agrupat el material i n’han fet una selecció força coherent

 

han seleccionat el material amb uns criteris d’equilibri i representació de tots els apartats

Han valorat tot el material recollit, han seleccionat el més significatiu i representatiu de totes les activitats segons els diferents criteris que se’ls demanava fins aconseguir un acord satisfactori per tots

 

 

Criteris d’organització del material

Han organitzat el material seguint uns criteris

 

Han organitzat el material amb uns criteris lògics i coherents.

Han establert uns criteris lògics(cronològics o temàtics) i han organitzat el material de manera coherent amb els criteris prèviament i lliurement establerts.

 

 

Índex Introducció Procés Tasca Guia didàctica Avaluació Recursos Conclusió Crèdits