Aquesta web està dirigida als alumnes de formació d'adults, és interdisciplinar i pot ser treballada a diversos nivells.

Ha estat creada per en el marc la 3a. Escola d'estiu de formació del professorat dels centres de formació de persones adultes seguint les directrius de Juan Miguel Muñoz i Mariona Bargalló, així com les de l'inventor de les webquest, Bernie Dodge. Amb l'ajut de les orientacions i dels exemples de la Comunitat Catalana de Webquest.

, professor de l'escola d'adults de Sant Sadurní de Noia, i , professora de l'escola d'adults de Premià de Mar, autors de forma i continguts, agraïran a tots vosaltres possibles aportacions i esmenes.

Índex Introducció Procés Tasca Guia didàctica Avaluació Recursos Conclusió Crèdits

Comunitat catalana de webquest