Organitzeu el treball en grups:

1. Creeu grups d'entre 3 i 5 investigadors

2. Cada grup es distribueix un dels aspectes proposats:

  • El raïm: varietats, cultius...
  • Derivats del raïm: el vi, el cava...
  • Cultura del vi: la importància social del vi
  • Raïmdiccionari: lèxic relacionat

3. De cada aspecte heu de fer les següents activitats:

a. Buscar informació i fer-ne un resum clar i concís.

b. Buscar imatges i fer gràfics i/o mapes conceptuals on s'expliqui cadascun dels apartats de la manera més gràfica possible.

c. Emplenar una fitxa amb les característiques principals de cada àrea investigada.

d. Fer una presentació, amb el programari del centre, on es reculli la informació trobada i el guió corresponent per a exposar-lo a classe.

e. Fer un guió de l'itinerari que proposarieu per tenir un coneixement directe d'aquest tema.

4. Podeu accedir a les activitats de cada apartat fent clic en l'enllaç corresponent del llistat següent:

A més de les diferents fonts de consulta: llibres, que podràs trobar a la Biblioteca del centre o en la Biblioteca Municipal, CDROMS, vídeos i pàgines webs... podràs trobar una selecció als crèdits.

Índex Introducció Procés Tasca Guia didàctica Avaluació Recursos Conclusió Crèdits