Diferents valors de Pi
Anomenem Pi a la relació que hi ha entre la mesura del perímetre de la circumferència i el seu diàmetre, és a dir, Pi ens diu quantes vegades és més gran la circumferència que el diàmetre, quantes vegades hi cap.

Cada civilització ha fet servir el valor de Pi que els hi ha marcat la seva pròpia experiència. A un mateix lloc, fins i tot, s'han fet servir diferents valors de Pi segons anaven millorant els mètodes de mesura i càlcul. Pots observar alguns d'aquests valors (que donarem amb fraccions tal com feien ells, ja que els decimals són un "invent matemàtic" força posterior) passant el cursor sobre cada rètol. També veuràs la quantitat de decimals correctes que s'obtenien.