Pi en suma de sèries infinites
Una de las sorpreses més grans que van poder tenir alguns matemàtics que van posar las bases para sumar sèries infinites va ser trobar-se amb el nombre Pi totalment deslligat d'una circumferència.

Por exemple, el matemàtic John Wallis (1616-1713) va descobrir que aquesta sèrie formada pels nombres parells al numerador i els senars al denominador s'acostava a Pi a mesura que vas multiplicant més y més termes.Observa la taula per ver com va evolucionant la sèrie:

Sèrie p
 2 2
  4
  2,666...
  3,555...
  2,8444...
  3,41333...
  2,92571429...
  3,3367347...
  2,97215419...

Com es pot veure al gràfic de sota cada vegada que afegim una fracció a la sèrie obtenim alternativament un valor per sobre o per sota de Pi, però amb una tendència a acostar-se a aquest. Si "anéssim" fins a l'infinit arribaríem a agafar-lo. La línia blava representa el número Pi i els punts són els resultats obtinguts cada vegada que augmentem la sèrie en una fracció.
G. W. Leibniz (1646-1716) va descobrir més tard que aquesta altra sèrie, formada amb els nombres senars al denominador i que s'acosta també cada vegada més a p a mesura que afegim termes.

 

T'animes a investigar les sèries?

Amb aquest petit programa pots fer algunes petites investigacions sobre les sèries es sèries anteriors de Wallis i Leibniz. 

Pots decidir quantes fraccions vols que tingui la sèrie i l'ordinador calcularà el seu valor total. Així podràs buscar quantes fraccions calen per un obtenir un decimal vàlid, dos decimals vàlid, tres, quatre, etc. També pots estudiar quina de les dues sèries s'acosta més ràpidament a Pi.