Llibres de divulgació general

 

 

Títol:  El código de Arquímedes
Autor: Reviel Netz, William Noel
Editorial: Ediciones Temas de Hoy (Madrid  2007) Pàgines: 374

 

Aquest llibre, segurament, no s'hauria publicat sense l'interès que han despertat molts dels best-sellers que nodreixen la majoria dels aparadors de les nostres llibreries sobre "llibres perduts", temes mig històrics, mig esotèrics... Però el llibre no va per aquí. Es tracta d'una mena de "documental escrit" sobre la història, recompra, restauració i revisió del llibre d'Arquímedes "El método". Segurament estem parlant un dels palimsests més coneguts. L'escassetat de pergamí per escriure a l'Edat Mitjana feia que molts llibres fossin esborrats i el pergamí es reciclés tornant a escriure a sobre. Són els palimsests. A les pàgines d'un llibre d'oracions perdut a un monestir de Jerusalem es va trobar aquesta important obra d'Arquímedes que fa ja més de vint anys va publicar en castellà l'editorial Aliança.

Aquest títol, escrit mà a mà entre l'encarregat de coordinar la restauració del llibre i un historiador de les matemàtiques (de fet es van alternant els capítols) té un to certament grandiloqüent destacant el seu treball sobre el palimsest per sobre d'estudis anteriors. Sense deixar de banda les noves aportacions que hagin pogut fer semblen un pèl exagerades. Tampoc ajuda a la lectura del llibre l'intent de crear un cert aire d'intriga en la presentació i un estil massa narratiu. Però si deixem de banda aquestes apreciacions torbarem molts aspectes d'interès. Per una banda tot el que es refereix al llibre, a la història dels llibres, als processos de restauració, a les tècniques utilitzades per visualitzar el que està escrit sota les pàgines del llibre d'oracions... Per altra els comentaris sobre la importància d'Arquímedes en la història de la matemàtica i en concret d'aquesta obra (fent un èmfasi especial en l'ús del gràfics com a forma explicativa).

 

Tornar al començament

Títol:  Borges y la matemática
Autor: Guillermo Martínez
Editorial: Destino  (Barcelona 2007) Pàgines: 214

 

Guillermo Martínez és l'autor de la novel·la policíaco-matemàtica "Los crímenes de Oxford", portada al cine pel director Alex de la Iglesia. A més és matemàtic. Per tant una persona ideal per acostar-nos el món de Borges des d'una perspectiva matemàtica o per parlar-nos de les relacions entre Borges, l'autor, i la matemàtica. El llibre, de fet, no està exclusivament dedicat a l'univers "borgià". És un recull de tres classes dedicades a l'escriptor argentí (com ho és també el propi Guillermo Martínez) i que constitueixen el gruix del llibre, de ressenyes de llibres com "L'enigma de Fermat", "El dimoni dels nombres" o "Leyendo a Euclides", una entrevista al matemàtic Gregory Chaitin i altres articles dispersos, sempre relacionats amb la matemàtica.

Borges és, segurament, un escriptor que no deixa indiferent. Normalment o agrada molt o agrada poc (o més aviat, gens). Per altra banda és difícil oblidar les seves contradictòries reaccions als inicis de la dictadura argentina dels anys 70. Però, agradi o no, s'acceptin o no les seves contradiccions, no es pot negar la seva importància en la literatura castellana, l'originalitat de la seva obra i els seus jocs amb la lògica. Els comentaris de Guillermo Martínez ajuden a aconseguir una visió més rica de part de l'obra de Borges i convida a la lectura o relectura d'alguns dels seus contes des d'un nou punt de vista.

Un llibre interessant per a qui estigui interessat en les relacions entre literatura i matemàtica.

Tornar al començament

Títol:  La sonrisa de Pitágoras
Autor: Lamberto García del Cid
Editorial: Debate (Barcelona 2006) Pàgines: 300

 

No és una mala notícia que al nostre país s'escriguin llibres de divulgació matemàtica. Encara és millor que es consideri prou interessant com per reeditar-ho, passat un any, en edició de butxaca, la qual cosa pot ajudar a augmentar la seva difusió en cercles més amplis. Un altre tema és si no hi ha llibres millors per merèixer aquest tractament. I no és que aquest sigui un llibre dolent, que no ho és, però hi d'altres més interessants.

"La sonrisa..." és un llibre acumulatiu de curiositats, anècdotes, comentaris, petites exposicions... de molts dels tòpics de la divulgació. Cada capítol es centre en un tema:

 • una mica d'història

 • nombres

 • teoremes i conjectures

 • lògica

 • estadística i probabilitat

 • quotidianitat

 • anècdotes

Hi ha capítols més aconseguits que uns altres (el de quotidianitat és ben poc quotidià) i falta força geometria. Tot i així trobarem recollides moltes qüestions clàssiques de llibres d'aquest estil i algunes de ben noves.

Si tenim en compte que el llibre està dirigit al gran públic és prou digne (encara que dels darrers títols publicats en aquesta línia és millor "Matemática.., ¿estás ahí?"). Un dels seus encerts és l'intent de mantenir un to de bon humor (tot i que no sempre puguem estar d'acord en el grau d'encert de certes bromes...)

Tornar al començament

Títol:  Números curiosos
Autor: Jürgen Brater
Editorial: Ceac  (Barcelona 2006) Pàgines: 164

 

La idea de fer un llibre explicant coses sobre nombres no és nova. En Claudi Alsina ens va fer fa anys un preciós llibre de contes dedicats als nombres del zero al cent. En Joan Amades també va escriure el llibres "Números meravellosos" que, amb salts, també abastava del zero al cent però des de la visió tradicional i de la cultura popular. També hi ha una magnífica pàgina web (What's Special About This Number?) on se'ns explica algun aspecte especial purament matemàtic d'una gran quantitat de nombres entre zero i 9999. Per exemple, el 9999 és un nombre de Kaprekar.

Nombres de Kaprekar

92 = 81  i 8+1=9

7032 =494209 i 494+209 = 703 99992= 99980001 i 9998+0001= 9999

Davant d'aquest panorama aquest llibre és una mica ximple. Només presenta anècdotes sense un interès que vagi més enllà de l'anècdota. Però tampoc és greu: a totes les cases hi ha algun llibre, o algun disc, o algun... una mica ximple.

A continuació teniu alguns exemples que al llibre s'expliquen amb més extensió

Tornar al començament

Títol:  Matemagia
Autor: Fernando Blasco
Editorial: Ediciones Temas de Hoy (Madrid  2007) Pàgines: 278

 

Hi ha força llibres de recreació matemàtica que inclouen algun truc de màgia però hi ha pocs dedicats exclusivament a la màgia matemàtica. El llibre de Martin Gardner Magia inteligente, traduït fa uns anys per l'editorial Granica és un d'ells.

El títol de Fernando Blasco fa un pas més enllà: ens parla de màgia matemàtica i fa ponts amb la màgia de les matemàtiques. Així, al voltant de la presentació d'alguns trucs màgics de fonament estrictament matemàtic, tracta, a més, aspectes de divulgació, d'història...

Un dels avantatges de l'autor és que a més de professor de secundària de matemàtiques és aficionat a la màgia, fins al punt de ser membre de la Sociedad Española de Ilusionismo. Per tant domina el camp de la màgia més enllà dels trucs més habituals que s'acostumen a trobar a la majoria de llibres. Alguns dels trucs clàssics també hi són però sempre amb algun factor afegit que "millora l'espectacle".

El llibre és de lectura fàcil i alguns dels trucs triats són magnífics.

Tornar al començament

Títol:  Aventuras de un duende en el mundo de las matemáticas
Autor: Carlos Prieto
Editorial: Fondo de Cultura Económica  (Mèxic D.F. 2005) Pàgines: 159

 

Tornem a tenir, com en altres títols divulgatius fills del "Món de Sofia" o del "Dimoni dels nombres" un guia que ens acompanya per un petit viatge al món de les matemàtiques. La diferencia aquesta vegada és que el follet guia no és un expert sinó un aprenent que viu a casa d'un matemàtic i visita, d'amagat, la seva biblioteca. El viatge consta de 13 aventures que tracten diversos temes, alguns d'ells ocupa més d'una aventura. Deixant de banda el follet, que realment es podia haver quedat tranquil·lament al seu jardí amagat sota una amanita muscària, el llibre té alguns capítols força interessants. Sobre tot perquè tracta alguns aspectes poc visitats en altres llibres divulgatius. Les diferents aventures ens parlen dels sòlids platònics, el caos i els fractals, els calendaris, el teorema de Fermat, dues en paren de la forma de la Terra des del punt de vista de la topologia, del creixement exponencial, del triangle de Pascal i de la proporció àuria (inevitable tema), dels quadrats màgics i de la teoria de nusos. Cada capítol tanca amb una petita ressenya biogràfica dels matemàtics que apareixen a cada aventura.

Els capítols més originals són els que ens parlen de la teoria de nusos relacionada amb la biologia, els referits a la Terra i una original forma de fer quadrats màgics amb una mena de composició binària.

Pàgina personal de l'autor: http://www.matem.unam.mx/cprieto/

Tornar al començament

Títol:  Cartas a una matemática
Autor: Ian Stewart
Editorial: Crítica  (Barcelona 2006) Pàgines: 230

 

Al Calaix sempre s'han defensat els llibres de l'Ian Stewart. Segurament és un dels millors divulgadors matemàtics "en actiu" de l'actualitat. Aquesta vegada no serà menys.

El llibre, com en altres obres del mateix autor, tracta de donar una visió global de la matemàtica i de les matemàtiques que es fan avui en dia. En aquest títol però, que presenta alguns aspectes personals que no apareixen als altres, a més ens parla de "com" es fan o "per què" es fan.

L'estructura del llibre és epistolar. Unes imaginàries cartes  a Meg una noia que començarà a rebre les cartes quan decideix estudiar matemàtiques i que les rep encara com docent i investigadora.

En aquestes cartes hi surt de tot: consideracions sobre aprenentatge, sobre funcionament universitari, sobre la pròpia matemàtica, sobre el pensament, els interessos...

Si no heu llegit cap llibre de l'Ian Stewart és un bon títol per començar. Si el coneixeu segur que ja el teniu a la prestatgeria.

Tornar al començament

Títol:  Matemática... ¿Estás ahí?
Autor: Adrián Paenza
Editorial: Siglo XXI - Universidad Nacional de Quilmes  (Buenos Aires 2005) Pàgines: 265

 

Pel que sabem aquest llibre, curiós, entretingut i petit, és tot un èxit a l'Argentina: porta onze edicions en aproximadament un any i acaba d'aparèixer un "episodi 2" que prometen els editors tan interessant com el primer.

El llibre, de caràcter divulgatiu pel públic en general, va saltant de forma àgil i amena per diferents tòpics de la divulgació matemàtica. Si bé no trobarem gaires coses noves respecte a altres llibres sobre el tema sí que estan presentades d'una altra manera i que, certa manera, ens és més propera que l'anglosaxona.

Acaba de ser editat a Espanya també per una editorial del país: RBA Editores (no té Siglo XXI seu a Espanya també?) i, sorprenentment podeu trobar una versió per descarregar lliurament (si no és amb finalitat econòmica) a

http://mate.dm.uba.ar/~cepaenza/libro/LIBRO_PAENZA.htm.

Llegiu-lo i passareu una estona agradable.

Tornar al començament

Títol:  La proporción trascendental
Autor: Alfred S. Posamentier i Ingmar Lehmann
Editorial: Ariel (Barcelona  2006) Pàgines: 304

 

La proporció transcendental ha de ser, lògicament, el nombre irracional transcendent més conegut: П. Potser per ser el més conegut el llibre no inclou masses sorpreses. Vint-i-vuit de les seves pàgines, per exemple, estan dedicades a transcriure els primers cent mil decimals de П. Hi trobem els diferents valors de П usats al llarg de la història (amb una curiosa variant de la versió bíblica), les diverses aproximacions al càlcul del seu valor, anecdotari i "sorpreses". Segurament aquesta és una de les millors parts del llibre perquè en trobarem algunes de no tan "manides" o conegudes. La sorpresa més gran que П ens ofereix és la seva aparició en problemes tant diversos. Sent, com és, un nombre d'origen geomètric relacionat amb el cercles no deixa de ser gairebé màgic que el trobem formant part del resultats de càlculs amb sèries infinites de fraccions (on són els cercles?) o que aparegui en un cas de probabilitat de llançament d'agulles entre línies. Les millors sorpreses: alguns descobriments geomètrics d'Arquímedes, una revisió del problema de la corda que envolta la Terra o la relació de П amb alguns casos de probabilitat relacionats amb qüestions de divisibilitat.

Un llibre que ens recull els aspectes més interessants d'un dels nombres més omnipresents en la matemàtica.

Tornar al començament

Títol:  Cero (La biografía de una idea peligrosa)
Autor: Charles Seife
Editorial: Ellago Ediciones  (Castelló 2006) Pàgines: 248

 

Malgrat el títol aquest no és un llibre només sobre el zero sinó també sobre l'infinit (que obtenim de la divisió per zero). Recordem que en la història del zero hi ha dues parts: la seva primera aparició com a xifra, per indicar els espais buits en les numeracions posicionals, i la seva elevació a la categoria de nombre amb el reconeixements dels enters.

El llibre, i només és una opinió, està llastat per una certa grandiloqüència amb pinzellades de "filosofia d'estar per casa". Es pot parlar de les dificultats per l'acceptació del zero sense intentar-nos convèncer de la dimonització de la que va ser víctima per la seva representació del nores, quan, en realitat, el problema de l'acceptació del zero no estava deslligada de la de les seves germanes: les altres xifres aràbigues.

A més dels aspectes purament matemàtics relacionats amb el zero també trobem els que el relacionen amb determinades fórmules físiques i les conseqüències que provoquen les "divisions per zero".

Un llibre correcte que podria estar millor escrit amb una altre to.

Tornar al començament

Títol:  La proporción áurea
Autor: Mario Livio
Editorial: Ariel (Barcelona 2006) Pàgines: 302

 

Una de les virtuts d'aquest llibre és que no es una mena de panegíric de Ф sinó que intenta divulgar posant les coses al seu lloc. Per exemple, dedica una gran extensió del llibre a desmuntar moltes de les ja considerades clàssiques aparicions de Ф a l'art. Segons Livio ni està present a les piràmides d'Egipte, ni al Partenó, ni a les obres de Leonardo da Vinci, ni... Una per una va atacant de forma argumentada cadascun d'aquests casos. Sosté l'autor que només podem considerar que Ф apareix quan l'artista deixa constància de que aquesta era la seva intenció. Sinó són els "caçadors de Ф" que, amb mesures rebuscades o aproximades el troben sempre que volen. Ja és molt! Justament el contrari del que un esperaria trobar en un llibre així. Sí defensa més, en canvi, l'aparició a la natura dels nombres de Fibonacci i la proporció àuria. És curiós, però, que no apareguin alguns casos documentat d'existència quotidiana del rectangles auris com són les targetes de crèdit i altres similars (abonaments de transport, targetes de pàrking...). Tret d'algun petit error de traducció (evident fins i tot per algú que no passa de l'anglès passiu), el llibre és recomanable. Està escrit de forma amena i, pel que sembla, ben documentat.

Tornar al començament

Títol:  Matemáticas para todos
Autor: Z. Sardar - J. Ravetz - B. Van Loona
Editorial: Paidós (Barcelona 2005) Pàgines: 178

 

Aquest llibre, de l'any 99 en la seva versió originals anglesa, sembla ser un d'aquells títols divulgatius que es van publicar amb motiu de l'Any Mundial de les Matemàtiques. El que caracteritza aquest títol és el format: temes curts (el més llarg ocupa 11 pàgines, però la majoria no passen de 3), texts breus també i molts gràfics, la majoria sense interès especial matemàtic sinó que conformen un altre dels trets diferencials del llibre: una estètica de còmic una mica 70.

L'objectiu del llibre no és petit: donar una imatge global de les matemàtiques que es pugui llegir en un parell d'hores com a molt. I la veritat és que no està pas malament del tot. Amb quatre pinzellades de cada cosa els autors ens van conduint per les numeracions antigues, les matemàtiques gregues, xineses, hindús..., la trigonometria, l'àlgebra, les funcions, els logaritmes... fins i tot els hi queda espai per parlar d'aspectes que altres llibres de divulgació no en parlen com els "nombres polítics", matemàtiques i gènere o etnomatemàtiques. Clar que també hi ha grans absents, especialment molts aspectes de la geometria. Però vaja, el entreté força i es llegeix molt còmodament.

Potser hauria estat d'agrair, en un llibre on el component gràfic és tan important, una edició més acurada, amb millor paper, millors tintes, millor mida...

Tornar al començament

Títol:  Geometría cotidiana

Autor: Claudi Alsina
Editorial: Editorial Rubes (Barcelona 2005) Pàgines: 140

 

El nom de Claudi Alsina ja ens garantitza, pràcticament, divulgació original, bona selecció de continguts, amenitat i humor. I aquesta obra no decep.

El subtítol del llibre és aclaridor sobre l'objectiu del llibre: "Placeres y sorpresas del diseño". Així el Claudi Alsina en fa fixar-nos en les formes dels objectes d'ús quotidià que ens envolten, en com la funció que compleixen determina la seva forma o en com la forma facilita la funció per la que estan pensats... i, a més, en moltes ocasions ens parla de la petita història d'aquests objectes, qui ha estat el seu inventor, quan es van crear...

Per acabar d'arrodonir el llibre a cada capítol hi podem trobar una petita col·lecció de problemes que ens conviden a continuar pensant sobre les formes comentades.

El llibre té un "però" que ja comença a ser endèmic d'aquesta col·lecció i que, en aquest cas s'agreuja: un llibre que ens parla de geometria i disseny no pot ser tan pobre de "disseny". L'escassetat i irregular qualitat dels gràfics és un llast durant la lectura.

Tornar al començament

Títol:  La matemática como una de las bellas artes

Autor: Pablo Amster
Editorial: Siglo XXI Editores Argentina (Buenos Aires  2004) Pàgines: 127

 

Aquesta petita obra s'autopresenta com un llibre de divulgació. És una proclamació de principis des de la primera pàgina. I déu n'hi do si ho aconsegueix. Entre altres coses perquè intenta centrar-se en alguns aspectes com el de la bellesa de les matemàtiques (encara que en algun moment s'hauria de parlar també de les matemàtiques de la bellesa).

Un dels aspectes més interessants del llibre són els retalls i referències literàries que utilitza i que, per sort, són diferents de les dels autors anglosaxons. Aixó Borges, Pessoa o Sabato són àmpliament citats al llibre. Una de les idees base l'expressa millor que ningú Fernando Pessoa: ""El binomi de Newton és tan bell com la Venus de Milo, el que passa és que molt poca gent s'adona". Efectivament la bellesa matemàtica no és evident, és una bellesa a la que s'ha de dedicar un esforç intel·lectual per arribar-hi. Hi ha moltes altres belleses de costós accés (el paisatge des del cim d'una muntanya, algunes obres de jazz o d'òpera...) però les matemàtiques demanen un treball que provoqui un canvi de percepció. Aquest llibre intenta provocar en el neòfit aquest canvi de percepció.

Una lectura ràpida i amena

Tornar al començament

Títol:  L'art de la comunicació secreta

Autor: David Juher
Editorial: Llibres de l'Índex (Barcelona 2004) Pàgines: 119

 

Estem davant d'un llibre magnífic sobre criptologia. Clar, curt i amè. Què més es pot demanar? No és un tractat exhaustiu sobre el tema sinó un llibre divulgatiu, aspecte que cobreix amb escreix. Així, a més de la corresponent presentació de les tècniques criptogràfiques principals (codis de xifratge) al llarg de la història i les seves corresponents i contràries tècniques criptoanalítiques (per trencar els codis inventats pels altres), no hi falten les històries de personatges, les anècdotes...

El llibre ens fa descobrir, també, connexions curioses entre les tècniques de la criptologia amb altres camps aparentment apartats com la compressió d'arxius i ens explica, per exemple, com funcionen els arxius zip que tant movem per internet.

En els temps que corren, sobre tot amb el creixement del correu i el comerç electrònic, les tècniques d'encriptació han esdevingut un tema cabdal. No ens sobrarà tenir unes nocions generals sobre el tema. A més la lluita aferrissada entre encriptadors i desencriptadors és apassionant.

Llegiu-lo i a passar-s'ho bé.

(Podeu visitar la pàgina personal de l'autor: http://ima.udg.es/~juher/ )

Tornar al començament

Títol:  El món en jocs

Autor: Oriol Comas i Coma
Editorial: La magrana (Barcelona 2005) Pàgines: 264

 

Un d'aquells llibres que calien. Reculls comentats de jocs de tauler hi pocs i, molts, difícils o impossible de trobar. Així que una persona que entén, que s'ha dedicat, que estima els jocs, que els inventa i que valora la seva diversitat comparteix amb nosaltres les seves descobertes, el seu anàlisi, la seva passió.

La tria és diversa i agrupa el centenar de jocs que ens presenta en tres capítols:

 1. Si només hi hagués tres jocs

 2. Els altres jocs de sempre

 3. ... I els jocs d'ara

De cada joc hi trobarem referències de la seva història, les seves regles i interessants comentaris sobre el seu funcionament i característiques.

Al recull hi tenen cabuda des del els jocs més tradicionals i coneguts (com el Go, els escacs, els mancales, el parxís...), els tradicionals no tan coneguts (yoté, mu torere, surakarta...), als més moderns (reversi, hex...). Entren jocs, però, que en altres llibres ni es comenten i que veiem jugar constament al nostre voltant o hem jugat nosaltres mateixos (monopoly, risk, cluedo, cartes magic, uno...)

I, com a guinda, al final un valuosíssim quadre sinòptic on l'autor ens resum el nombre de jugadors de cada joc, la durada mitjana de les partides, l'edat mínima per començar a jugar, la dificultat de "posar-s'hi" o de construir-lo, si és possible.

Un bon llibre per pares, educadors/es (per anar agafant idees per construir-se els jocs per l'aula) i aficionats al joc en general.

Tornar al començament

Títol:  Locos por las matemáticas

Autor: Ian Stewart
Editorial: Crítica (Drakontos) (Barcelona 2004) Pàgines: 254

 

Aquest recull d'articles (segona compilació del mateix autor; l'anterior va ser Ingeniosos encuentros entre juegos y matemática, publicada per Gedisa) té l'originalitat i varietat de les que feia (i tan enyorem) en Martin Gardner, autor que, com ara Ian Stewart, va estar al capdavant de la secció d'entreteniments matemàtics de la revista Investigació i Ciència durant molts anys.

Què hi podem trobar? Problemes de recobriment amb dòminos, estudis de la LLei de Murphy, del Monopoly o el Pescamines, trencaclosques de disecció o de lliscament de peces, políedres "fuelle", estudis de petits (o grans) jocs d'estratègia, curiosos problemes sobre repartiments...

Alguns dels temes ja han estat tractats per altres autors en altres llibres, però Stewart els sap estirar i donar un toc original molt interessant. I els temes nous són totalment d'agrair.

Tornar al començament

Títol:  La rebelión de las formas

Autor: Jorge Wagensberg
Editorial: Tusquets Editores (Metatemas-84) (Barcelona 2004) Pàgines: 318

 

El comiat del Museu de la Ciència de Barcelona, abans d'iniciar les reformes que l'han portat a la seva conversió en el Cosmocaixa, va consistir en una exposició filla directa del seu director, l'autor d'aquest llibre. L'exposició, titulada "I llavors va ser la forma", presentava una original classificació de formes bàsiques que tant podíem trobar a la natura com en els productes fabricats per la tecnologia humana. La classificació, no purament matemàtica sinó, més aviat, funcional, era la següent:

 • l'esfera (protegeix)
 • L'hexàgon (pavimenta)
 • L'espiral (empaqueta)
 • L'hèlice (agafa)
 • L'angle (penetra)
 • L'ona (comunica)
 • La paràbola (emet i rep)
 • La catenària (aguanta)
 • Els fractals (colonitzen)

Un llibre que convida a pensar. Gràcies per la invitació. Aprofitem-la.

Tornar al començament

Títol:  Un matemático invierte en bolsa

Autor: John Allen Paulos
Editorial: Tusquets (Metatemas nº 83) (Barcelona 2004) Pàgines: 257

 

Tots i totes hem sentit parlar de la bombolla de les empreses "puntocom" i és molt probable que coneguem alguna persona (potser nosaltres mateixos) que es van picar els dits amb les accions de Terra o alguna cosa semblant. Sembla que l'eufòria borsària ha minvat darrerament però hi va haver un període de temps no fa gaire en el que veiem a més d'un (això normalment ho fan els homes) pendents a internet de les cotitzacions de les accions. Sembla que el gran divulgador John Allen Paulos també es va quedar enganxat, amb els guanys d'algun llibre anterior, amb un bluff d'aquests. L'avantatge és que ara ens ho explica, amb un sentit de l'humor envejable, i ens procura fer més entenedores algunes de les sigles, barems, índexs, aspectes pseudocientífics, etc. del galimaties que domina aquest món.

Moltes de les idees principals ja hi són presents als seus títols anteriors. De fet, en el fons, poca cosa nova ha afegit a les que plantejava a la seva gran obra "El hombre anumérico" publicat per la mateixa editorial ja alguns anys. Però com a llibres posteriors aquestes idees queden ampliades, explicades amb més tranquil·litat, amb exemples, anècdotes i acudits nous (encara que no s'amaga de recuperar-ne d'altres obres seves) i concretades, en aquest cas, al camp de les inversions borsàries.

Tornar al començament

Títol:  Viajes por el tiempo y otras perplejidades matemáticas

Autor: Martin Gardner
Editorial: Labor (Barcelona  1988) Pàgines: 294

 

De la mateixa manera que s'està reeditant l'obra completa de Graham Greene, o de Joan Perucho (per posar dos exemples ben diferents) ja és hora que alguna editorial de difusió prou estesa (Rubes, Gedisa, Alianza...) comenci a recuperar la bibliografia del gran mestre Gardner. Els seus reculls d'articles de la revista Investigación y ciencia estan dispersos en editorials com Alianza (que no els reedita), Labor (que ha desaparegut), Cátedra (que vés i busca), Gedisa (l'únic d'aparició recent) i, fins i tot, Salvat en alguna col·lecció antiga de quiosc. Sort que hi ha biblioteques en les que, amb una mica de sort, pots trobar tresors com aquest: el dotzè recull d'articles. I amb el temps encara els valores més aquests reculls, perquè Gardner a tocat totes les tecles del piano de les recreacions matemàtiques. Pocs temes trobaràs dels que no hagi parlat en un moment o un altre.

Què trobem en aquest títol? Tangrams, anamorfismes, quadrats màgics, mosaics, qüestions sobre planisferis, jocs amb calculadores...i altres temes potser ja més especialitzats, sense oblidar un parell de capítols amb problemes.

Anem a les biblioteques, rellegim els llibres que tinguem a casa, regirem les llibreries de vell (feina inútil perquè ningú es desprèn d'un llibre d'en Gardner), encarreguem a les llibreries "de modern"... però clamem també perquè algun editor esbojarrat comenci un "obres completes" (Potser amb els Ajà?)

Tornar al començament

Títol:  La matemàtica: una filosofia i una tècnica

Autor: Lluís A. Santaló
Editorial: Eumo Editorial (Biblioteca Universitària-Pensament contemporani) (Vic 1993) Pàgines: 147

 

Hi ha llibres que són difícils de trobar per diferents motius, perquè no tenen gaire difusió, perquè estan descatalogats... Per això cal estar sempre atents a la caça i captura per les llibreries, però també per les biblioteques públiques on podem localitzar títols que d'altra manera no podríem conèixer. I, remenant, remenant, es por torbar una obra com aquesta: curta, amena i interessant.

El llibre recull un cicle de conferències que l'important matemàtic gironí que va fer al nostre país 10 anys abans de la seva mort. Aquest cicle pretenia fer un repàs de la matemàtica des de una perspectiva de la seva evolució històrica per arribar a tractar algunes de les investigacions que es portaven a terme a les darreries del segle XX.

La capacitat de síntesi de l'autor és brillant i la tria de cites que fa curta però esplèndida. En poques pàgines ens mostra una imatge força nítida de la matemàtica en seu doble vessant, tal com resa el títol del recull, de filosofia (una ciència i mètode de raonament abstracte) i tècnica (aplicació de les eines descobertes a la vida real). En aquest sentit són especialment interessants els darrers capítols (per altra banda, potser, els més difícil de lectura per a un profà) en el que es tracten problemes de matemàtica pura però als que després se'ls hi troben aplicacions en altres camps científics com la biologia, la medecina o la geologia.

Tornar al començament

Títol:  Matemáticas en una tarde de paseo

Autor: José Chamoso i William Rawson
Editorial: Nivola  (Madrid  2003) Pàgines: 264

 

Els llibres de diàlegs s'han escrit, des de fa molt de temps, amb diferents finalitats: per exposar idees, per contrastar els pensaments d'intel·lectuals (afins o no) sobre alguns temes concrets... En aquest llibre es reprodueixen els diàlegs de dos professors de matemàtiques (un en actiu i l'altre més o menys retirat) que parlen sobre matemàtiques i, molt especialment, sobre educació matemàtica.

L'objectiu del llibre no queda massa definit: divulgar sobre matemàtica? Sobre didàctica? O més aviat "parlar" que divulgar?, perquè cap tema es tracta amb massa profunditat. La tècnica del diàleg es fa servir més per presentar fets o reflexions d'una manera més o menys lleugera sense ànim de fer un llibre "d'especialitat".

Un via possible seria la de que les converses ens presentessin els temes d'una manera viscuda, amb implicacions emocionals que una altre estil potser no permetrien. Així, per exemple, es poden plantejar els dubtes, els neguits,  els interessos, les experiències fallides i les reeixides dels dialogants... Aquesta "vida" hauria, potser, d'enganxar una mica més quan es llegeix el llibre. L'opció estilística triada és arriscada (força original en el que es refereix a les matemàtiques) però aquest primer volum (ja hi ha una continuació a les llibreries) no acaba de ser del tot rodó.

Tot i així, com sempre, val més llibre fluixet de divulgació matemàtica o de didàctica que buit a les prestatgeries.

Tornar al començament

Títol:  E=mc2

Autor: David Bodanis
Editorial: Planeta  (Barcelona 2002) Pàgines: 357

 

Una vegada més un llibre de divulgació de física es cola en aquesta secció, però ja sabem que les fronteres s'han inventat per saltar-se-les. Com a excusa es pot dir que l'autor és un matemàtic i que el subtítol del llibre és "La biografia de l'equació més famosa del món". I com a tal està plantejat.

La 1a part del llibre, molt interessant en el seu plantejament, ens explica cadascun dels termes de l'equació. (Una menció especial a l'apartat del quadrat per la seva repercussió física). Després Bodanis abandona l'equació i al seu autor per fer-nos una petita història sobre les conseqüències "pràctiques" de l'equació: la fabricació de la bomba atòmica. Potser l'autor es podria "mullar" una mica més en el tema però tampoc està de més que ens deixin als lectors prendre les nostres posicions personals. És una opció.

La part final ens relaciona l'equació amb altres aspectes de la física.

En general, un bon llibre de divulgació.

Tornar al començament

Títol:  La medida de todas las cosas

Autor: Ken Alder
Editorial: Taurus (Madrid  2003) Pàgines: 494

 

No és el primer llibre que podem trobar a les llibreries sobre la història de la determinació del metre. Recomanem molt especialment la reeditada per l'Editorial Rubes "El naixement del metre" (d'Enric Moreu Rey). També és interessant la versió novel·lada de Denis Guej, "La mesura del món" comentada a la Calaixera.

És un llibre de divulgació en el darrer estil dels llibres i documentals americans, amb una certa tendència al que en televisió s'anomenaria "docudrama". El llibre és bàsicament de divulgació, no hi ha ni diàlegs ni situacions inventades, però les informacions es van presentant graduades a l'estil d'una novel·la. És una manera d'enganxar al lector tan legal com una altra però s'està començant a abusar d'aquest recurs.

"La medida de todas las cosas" es llegeix amb una gran facilitat. La interessantíssima història de la mesura del meridià està relatada de manera que, en general, manté un interès constant. Les informacions científiques, que per alguns podrien ser més pesades estan ben dosificades i repartides (potser falten detalls d'algunes).

En conjunt és un bon llibre que ens explica un dels capítols més interessants de la història de la ciència: com es va determinar la longitud d'aquesta unitat tan quotidiana que és el metre i els entrebancs que va trobar la seva implantació.

Tornar al començament

Títol:  Ritmos

Autor: Eliseo Borrás, Pilar Moreno, Xaro Nomdedeu (i Antoni Albalat)
Editorial: Nivola (Madrid  2002) Pàgines: 330

 

De tant en tant apareixen llibres diferents, que aporten coses noves i no donen voltes a aspectes molt revisitats de la divulgació matemàtica. Aquest n'és un. Al nostre entorn hi ha moltes formes rítmiques naturals o artificials, funcionals o decoratives a les qual no hi parem força atenció. Les autores i l'autor d'aquest llibre ens fan observar-les des d'angles nous. Ens presenten i comenten 50 formes (fractals, sanefes, helicoides, ondulacions...) amb un esquema més o menys semblant a aquest:

 • un petit poema de 3 versos (haiku)

 • un comentari global

 • un anàlisi de la seva construcció (informàtic, algebraic, de dibuix...)

Aquest llibre presenta un treball esforçat, amb amor a les matemàtiques i amb amor, des de les matemàtiques, als éssers vius i objectes que ens envolten. I l'acurada edició del llibre està a l'alçada d'aquest esforç.

Un però: el preu.

Tornar al començament

Títol:  El laberinto mágico

Autor: Ian Stewart
Editorial: Crítica-Drakontos  (Barcelona  2001) Pàgines: 316

 

Si algú mereix, amb escreix, el títol d'hereu d'en Martin Gardner sens dubte és Ian Stewart. Però sense aquest títol honorífic ja seria, per mèrits propis, un autor de referència. 

Aquest llibre tracta de fer una visió global de què són i a què es dediquen les matemàtiques. L'origen del llibre és un conjunt de conferències realitzades a l'any 1997 (les Christmas Lectures de divulgació científica que es van començar a celebrar a l'any 1826). La proposta de Stewart és anar-nos endinsant en un "laberint màgic" (les matemàtiques) i fer-nos descobrir diferents aspectes a cadascuna de les vuit "cruïlles" que trobem. Al llarg d'aquestes "cruïlles" van apareixent molts dels tòpics de la divulgació matemàtica (màgia, nombres de Fibonacci, fractals i caos, etc.) amb temes nous com les investigacions matemàtiques sobre la manera de caminar dels animals. Però, encara que trobem temes una mica "manits", el seu tractament és novedós. A més d'incorporar informacions noves (per exemple, molt sovint es menciona que el creixement de moltes plantes té relacions amb els nombres de Fibonacci i la proporció àuria poques vegades se'ns explica per què com es fa en aquest títol) un dels grans mèrits de l'autor és veure la manera com va encadenant els temes en una maniobra clara (i aconseguida) de seducció matemàtica. Hi ha capítols d'una claredat diàfana i altres, a mesura que avança el llibre, una mica és complicats, però a pràcticament el 90% del llibre la claredat amb la que Ian Stewart ens acosta a conceptes d'una certa dificultat és exemplar. Una lectura molt, molt recomanable.

 

Tornar al començament

Títol:  Récréations mathématiques (4 volums)****

Autor: Édouard Lucas
Editorial: Blanchard (París 1992) Pàgines: 254, 245, 200, 266

 

De tant en tant convé anar a les fonts i, no hi ha cap dubte, de que el matemàtic francès Édouard Lucas (1842-1891) és un dels que més va fer a finals del segle passat per la divulgació i la recreació matemàtica. La seva especialitat era la Teoria de Nombres i va estudiar profundament la sèrie de Fibonacci, descobrint moltes pautes i regles associades. Ell mateix va crear una sèrie semblant coneguda com a Sèrie de Lucas. Però, a la vegada, li van preocupar molt temes relacionats amb facilitar el càlcul (va inventar unes regles per dividir i un model d'àbac), amb el joc i amb la divulgació. El seu invent més conegut és el trencaclosques de les Torres d'Hanoi (que podeu estudiar a la secció d'activitats del Calaix)

Aquests 4 llibres són un recull d'articles i conferències que tracten aspectes tan diversos com els jocs d'estratègia, els calendaris perpetus, els laberints, els quadrats màgics, el problema del mapa de 4 colors...  Temes que encara trobem a molts dels llibres actuals però que Lucas va tractar fa més d'un segle!

Si no es tenen especials problemes amb el francès són uns llibres magnífics i que es poden comprar per Internet a la mateixa Llibreria-Editorial (http://www.blanchard75.fr/) o bé aprofitar la visita a París d'algun conegut (cosa que ara amb Eurodisney es dóna amb una certa freqüència).

És interessant fer una ullada al catàleg de l'Editorial on podem trobar altres obres interessants com "Problèmes plaisants et delectables qui se font par les nombres" de Claude-Gaspar Bachet que es va publicar per 1a vegada al 1621 i és un dels primers llibres de recreacions matemàtiques existents.

 

Un parell d'anècdotes sobre Lucas en temps que no hi havia ordinadors

 • 12 és un nombre abundant. La suma dels seus divisors (menys el mateix 12) dóna un nombre més gran que 12 (1+2+3+4+6 = 16). Els nombres abundants són aquells que compleixen aquesta propietat. El 12 és, a més, el nombre abundant més petit. Els següents són el 18, el 20, el 24, el 30, ... tots parells. Els antics grecs es van preguntar si hi hauria algun abundant senar. Però la resposta va haver d'esperar fins al 1509 en què Charles de Bouvelles va trobar el 45045 (el divisors del qual sumen 59797). Gairebé 4 segles més tard, al 1891, Édouard Lucas va trobar el nombre abundant senar més petit: el 945, els divisors del qual sumen 975.
 • Al 1876 va demostrar que el nombre 2127-1 és primer i va ser el nombre primer més gran conegut fins al 1952 en que es va trobar  que 2521-1 també és primer, però aquest ja es va trobar amb ordinador. Potser ens adonarem més del mèrit de Lucas si mirem el "seu primer" amb totes les seves xifres:

170.141.183.460.469.231.731.687.303.715.884105.727

**** Actualment existeix una traducció al castellà feta per l'Editorial Nivola

 

Tornar al començament

Títol:  "Huevos, nudos y otras mistificaciones matemáticas" i "Damas, parábolas y más mistificaciones matemáticas"

Autor: Martin Gardner
Editorial: Gedisa  (Barcelona  2002) Pàgines: 223 i 190

 

Aquest nou llibre (de fet es tracta d'un sol títol dividit en dos volums) d'en Gardner té tot l'encís dels anteriors reculls d'articles de la revista Investigació i Ciència (que hauríem de perseguir per diverses editorials: Alianza, Càtedra, Labor...). El mestre torna als seus temes preferits (no hi falta la màgia) i aporta nous angles des dels que mirar-los. Sí que hi ha detalls que ens mostren un Martin Gardner un pèl més cansat: tanca "temes" arrossegats d'altres llibres (com per exemple amb un dedicat a la paràbola que era la cònica que li "faltava") o reconeix obertament que ha adaptat pràcticament sencers articles d'altres autors (com els dedicats als problemes d'encasellament o a la matemàtica electoral). Però Gardner sempre és Gardner i els llibres són molt interessants.

Hi trobarem capítols dedicats a estudiar curiositats sobre els ous, sobre el joc de dames (molt interessant tenint en compte la poca literatura dedicada al nostre país a un joc tan estès), noves aportacions sobre nombres primers, nusos, pintat de mapes, "passos de riu", escrits simètrics, geometria euclídea i no euclídea (especialment interessant el dedicat a la "taxigeometria", una geometria no euclídea molt fàcil de comprendre i analitzar) i molts altres temes.

 

Tornar al començament

Títol: Fotografiando las matemáticas Autor: Diversos autors

Editorial: Editorial: Carroggio  (Barcelona  2000)

Pàgines: 229

 

Aquest llibre té com a objectiu principal familiaritzar-nos, fonamentalment, algunes idees sobre les que estan treballant els matemàtics en l'actualitat. Això, tenint en compte l'elevat grau d'especialització que presenten avui en dia, és tot un objectiu en majúscules. Si, a més, tenim en compte que aquestes idees s'han d'explicar en petits articles d'unes 4 pàgines en les que l'espai gràfic és important, fa que el repte sigui encara més seriós.

I se n'han sortit? Uns sí i altre no. Hi ha articles més entenedors, més divulgatius, i d'altres que no ho són tant. Però el conjunt és interessant. Així trobem articles que ens parlen de temes que ja estan tractats en altres llibres com el de les superfícies mínimes, el de la proporció àuria, el de Pi o el de les teselacions al costat d'altres que toquen temes més nous que parlen sobre les utilitats de l'estudi de la caiguda d'un gat o de la manera de fabricar timbals amb formes diferents però que sonin iguals (per citar-ne un parell de curioses).

L'edició del llibre (en format auri) és acurada amb una gran fotografia que tracta d'il·lustrar cada article. Però, segurament aquesta edició tan bona és la que imposa el principal problema del llibre: el preu. Normalment no entrem en aquests temes però aquesta vegada estem parlant d'un llibre que passa dels 60 euros . Mireu-lo abans de decidir-vos.

 

Tornar al començament

Títols: L'altra cara de les matemàtiques Editorials: Biblioteca de l'Ateneu  de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Vilanova i la Geltrú-2000) 
Autors: Joan Gómez i Urgellès Pàgines: 141

 

El principal problema d'aquest llibre és la manca d'un objectiu clar. Comença d'una manera i acaba d'una altra. En principi sembla un llibre més de divulgació matemàtica. La primera meitat tracta d'aspectes com la proporció àuria  (amb molta extensió), el consum, la salut o les "matemàtiques del cinema" (amb qüestions sobre credibilitat científica). Aquesta part del llibre està molt en deute (i així ho reconeix el mateix autor) amb altres títols del Claudi Alsina que tracten aspectes semblants. Però a la segona meitat el llibre fa un gir i es converteix en un llibre sobre educació matemàtica. I aquí és on comença una mica l'embolic. Perquè no se sap ben bé a qui va adreçat el llibre: ¿al públic en general perquè tingui algunes idees sobre les que reflexionar al voltant de l'ensenyament de les matemàtiques? ¿Als professionals de l'ensenyament? Si és als segons és molt general i difús. Més aviat només hi ha declaracions d'intencions. Si és al públic no se li acaba de veure tampoc el què. Tot i així deixa una idea interessant per resoldre: com explicar als ciutadans la veritable importància de la cultura matemàtica fora dels tòpics més manits com "que ajuden a pensar" o que "els números són molt importants".

 

Tornar al començament

Títol: Estimar les matemàtiques Autor: Claudi Alsina

Editorial: Editorial: Columna-Assaig-Eines 4 (Barcelona  2000)

Pàgines: 185
 

Un nou llibre de divulgació del Claudi Alsina molt en la línia d'alguns dels seus títols anteriors. Però tot i tenir un esquema semblant hi ha prou matisos que el diferencien i justifiquen la seva lectura. Un d'ells és el catàleg d'exemples. Si remenen els llibres dels que podem disposar del Claudi Alsina veurem que sempre hi ha uns eixos centrals sobre els que fa girar la tria d'exemples que ens proposa (art, consum, vida quotidiana, sorpreses matemàtiques, etc.) però ens sorprendrà la diversitat d'aquests i les poques repeticions que trobarem.

És un llibre de divulgació que pretén justificar per què hem d'estimar les matemàtiques, i amb la intenció d'augmentar el nostre grau d'estima s'articula al voltant de tres motius:

 • perquè són divertides i engrescadores

 • perquè són curioses i sorprenents

 • perquè són útils i formatives

No falta tampoc l'habitual i peculiar sentit de l'humor al que ja ens té acostumat l'autor.

 

Tornar al començament

Títols: Verbàlia Editorials: Empúries (Biblioteca Universal 150) (Barcelona, 2000)
Autors: Màrius Serra Pàgines: 548

 

Ens trobem en aquest llibre un autèntic, documentat, exhaustiu i amè tractat sobre jocs i enigmes lingüístics. Les relacions i semblances entre els jocs de llengua i els jocs matemàtics són més grans dels que ens podem pensar a primera vista. Moltes de les constriccions que ens posem a l'hora de proposar o resoldre problemes matemàtics són paral·leles a les constriccions que es proposen als jocs lingüístics comentats (escriure sense una vocal determinada, o amb una sola vocal, o amb paraules cada vegada més llargues amb increment successiu d'una lletra, etc.). Per reforçar més els nexes entre aquests dos camps també en tindrem prou només dient que grans creadors de problemes matemàtics (com Henry Dudeney o Sam Loyd) o divulgadors (com Martin Gardner) s'hi han dedicat i són diverses vegades citats al llarg del llibre, per no esmentar directament el cas del matemàtic-narrador Lewis Caroll.

El llibre classifica els jocs lingüístics en 5 blocs (amb criteris de classificació molt "matemàtics") amb propostes d'enigmàtics i suggeridors noms:

 • Artificis de combinació (anagrames, acròstics, bifronts, contrapets, poemes múltiples...)
 • Artificis d'addició (sesquipedalisme, encasts, mots maleta, centons, pangrames...)
 • Artificis de subtracció (logogrifs, descarts, lipogrames...)
 • Artificis de multiplicació (ciclogrames, tautogrames, calembours, isomorfismes...)
 • Artificis de substitució (paranomàsies, mots seriats, rebus, aritmogrames...)

Si us interessa fer-vos una idea clara del contingut del llibre podeu visitar la web de l'autor a

http://www.verbalia.com

on hi trobareu definicions i exemples dels jocs que proposa i comenta el llibre.


Tornar al començament

Títol: Una recreación matemática: historia, juegos y problemas Autor: Jordi Deulofeu

Editorial: Editorial: Planeta (Col. Prácticos) Barcelona 2001

Pàgines: 266
 

Els que fa temps que seguiu aquestes pàgines sabreu que, a l'hora de triar llibres, les nostres preferències sempre han estat la divulgació matemàtica, les col·leccions de problemes recreatius i la història de les matemàtiques. Fins ara no havíem trobat mai cap llibre que intentés tractar de manera organitzada tots tres aspectes: parlar sobre matemàtiques amb una perspectiva històrica tot jugant amb problemes d'entreteniment matemàtic relacionats als temes que es tracten.

Els títols dels capítols ens donen una idea de l'organització del llibre i els temes tractats: nombres per comptar i jugar, racionals i irracionals, formes del pla, matemàtiques a la vida i als objectes, mesura de l'espai i del temps i jocs.

L'autor, conegut també pels seus llibres i articles sobre didàctica de les matemàtiques, es va encarregar durant uns cinc anys de la secció "Para pensar de un minuto a una hora" del suplement setmanal de Ciència de "La Vanguardia" i part de la col·lecció de problemes apareguts llavors formen la base d'aquesta obra. Un bon llibre que intenta donar una visió de la matemàtica des d'un angle nou: reconeixent les seves aportacions a la ciència i a la vida quotidiana però tenint sempre present el seu vessant lúdic. 

 

Tornar al començament

Títols: El curioso mundo de las matemáticas Editorials: Gedisa (Barcelona 2000)
Autors: David Wells Pàgines: 320

 

Un curiós recull d'anècdotes sobre matemàtiques i matemàtics. També hi trobem poesies, cites, reflexions, retalls de premsa, acudits... El llibre no presenta cap ordre ni organització però això ajuda a fer-lo encara més amè ja que hi afegeix un factor de sorpresa a l'estil de.. "a veure què em trobaré ara".


Tornar al començament

Títol: Érase una vez un número Autor: John Allen Paulos

Editorial: Tusquets/Fundació "la Caixa" - Metatemas (nº 60) (Barcelona-1999)

Pàgines: 205
 

L'objectiu d'aquesta obra ens la planteja molt clarament el mateix autor a la introducció del llibre: 

"La qüestió és, una vegada més, fins a quin punt pot tancar-se o com a mínim aclarir-se l'abisme lògic i psicològic que hi ha entre les històries i les estadístiques, i els abismes paral·lels que mitjancen entre la subjectivitat i la probabilitat impersonal, entre el discurs informal i la lògica, entre el significat i la informació. Entre la literatura i la ciència hi ha una complementarietat igual d'incòmoda. Les anàlisis literàries de perspectives individuals, desenvolupaments possibles, arquetips útils i singularitats estranyes s'avenen malament amb la xerrameca científica sobre objectivitat, resultats definitius, veritats universals i casos generals. Amb poques línies de diferència, paraules com «beneita sort» i «miracle» conviuen de mala manera amb «atzar» i «coincidència»"

Una obra pensem que amena (l'autor té un gran sentit de l'humor) i que ens ajuda a reflexionar matemàticament sobre la realitat de cada dia i que ens pot fer qüestionar sobre el grau d'importància d'alguns dels aspectes que omplen les activitat diàries de les nostres aules.

 

Tornar al començament

Títols: Apología de un matemático Editorials: Nivola (col·lecció Epistéme nº 1, Madrid 1999)
Autors: G.H. Hardy Pàgines: 136

 

Hi ha pocs llibres que expliquin o intentin fer-ho quina és la manera de pensar dels matemàtics.Aquestes reflexions de G.H. Hardy (un dels matemàtics més reconeguts d'aquest segle i que va col·laborar íntimament amb altres del pes de Littlewood i Ramanujan) publicades al 1940 també ho són. En aquest llibre Hardy parla de la seva relació amb les matemàtiques, el que entén com a bellesa matemàtica, fa consideracions sobre la seva utilitat o no, sobre la fal·làcia de la neutralitat de la ciència, etc. No tenim perquè estar d'acord amb totes les opinions de l'autor però ben segur que inviten a la reflexió.


Tornar al començament

Títol: El universo y la taza de té (Las matemáticas de la verdad y la belleza) Autor: John Allen Paulos

Editorial: Ediciones B (Colección SineQuaNon, Barcelona-1999)

Pàgines: 262
 

No ens trobem davant d'una obra especialment original. Moltes de les seves idees han aparegut organitzades de diferent manera a llibres d'Alem Paulos o d'altres per l'estil. Atzar i probabilitat tornen a tenir un pes important dintre de l'obra.

 

Tornar al començament

Títols: La antropología de los números Editorials: Alianza Universidad nº 743 (Madrid, 1993)
Autors: Thomas Crump Pàgines: 276

 

L'autor és un antropòleg que va començar estudis de matemàtiques i que intenta recollir de forma organitzada les observacions recollides per altres antropòlegs i per ell mateix sobre el tractament, ús i significats dels nombres a diferents cultures. Cada capítol tracta un tema diferent. Així trobem comentats aspectes com nombre, llenguatge, mesura, diners, música, poesia, joc, temps, art, etc..


Tornar al començament

Títol: El cuadrado Autor: Bruno Monari (Ed.)

Editorial: Ediciones Gustavo-Gili/México (Bareclona 1999)

Pàgines: 154
 

L’Editorial Gustavo Gili està especialitzada en llibres d’Art i Disseny. Darrerament ha tret alguns títols nous que toquen el terreny de les Matemàtiques, per exemple un dedicat a les diferents grafies de les xifres impreses al llarg de la història. El títol que comentem aquest mes està dedicat al quadrat i pertany a una sèrie on hi trobem un altre dedicat al triangle i un tercer al pentàgon. L’edició és en blanc i negre però hi trobem fotografies força interessants: quadres, jeroglífics, elements naturals, jocs i joguines, origamis, escultures, microfotografies, edificis, jocs numèrics, petits poemes, mosaics... on el quadrat és la base del seu disseny.

Ens pot inspirar per fer el propi recull de dibuixos i fotografies relacionades amb les formes geomètriques simples, una mena se "Safari Geomètric" i poder-ne realitzar una exposició sobre el tema.

 

Tornar al començament

Títols: Las cifras récord del cuerpo humano Editorials: Paidotribu (Barcelona-1995)
Autors: Dominique Lóenie- Dr. Régis Bertet Pàgines: 154

 

Un llibre que aporta una gran quantitat de dades numèriques curioses sobre el cos humà. Així per exemple podrem saber que l'ull humà és capaç de percebre un llum encès a 27 km o veure amb nitidesa a 5 cm; o que al llarg de la vida les ungles ens creixen uns 4m, o que fem una mitjana diària de 19000 passes, o que els glòbuls vermells, posats un darrera de l'altre, farien una línia que donaria 4 voltes a l'equador, o que al llarg de la vida mengem uns 22000 kg d'aliments sòlids, o que.....El contingut és ben variat. Al llibre hi trobem capítols dedicats al cervell, a la boca, als cabells, al cor, al creixement, a la higiene, als músculs, als "sorolls incongruents", a la pell, a l'orina, a la temperatura, a la son, a l'embaràs, a la respiració, al caminar, a la veu... i un llarg etcètera


Tornar al començament

Títol: Las potencias de diez Editorial: Prensa Científica (Biblioteca Scientific American)
Autor: PhilipMorrison, Phylis Morrison i l'agència Charles&Ray Eames Pàgines: 150


Aquest llibre proposa un viatge en imatges a través de la grandària relativa dels objectes de l'univers. El trajecte s'inicia en un indret llunyà de la nostra galàxia que es troba a 1025 m de distància d'un punt de la superfície de la Terra. Pàgina a pàgina el viatge es redueix 10 vegades, descendint per les successives potències de 10, i a cadascuna trobem una fotografia que ens situa al lloc del trajecte en que hi som. Després de passar per la Via Làctia, el Sistema Solar, la Terra, una gran ciutat (Xicago), un parc, ... arribem a unes persones. El viatge continua entrant a la seva pell, les cèl·lules, l'ADN, les molècules, els àtoms... per finalitzar després de 42 instantànies a l'interior d'un protó a 10-26 m.

 

Tornar al començament

Títol: Biografías de palabras Editorial: Magisterio del Río de la Plata (Serie Eureka)
Autor: A. Palacios, A. Álvarez i O. Argemari Pàgines: 56

 

La majoria de paraules del vocabulari matemàtic tenen origen llatí, grec i, en alguns casos, hindú o àrab. Això ha fet que per nosaltres hagin perdut el seu significat original i desconeixem que, per exemple, línia vols dir fil de lli, que isòsceles significa tenir les cames iguals i escalè tenir-ne una més llarga que una altra, que calcular vol dir moure pedretes o que zero ve del nom d'un vent. Aquest petit però curiós llibre intenta posar les coses al seu lloc i pretén retornar l'origen de molts dels mots i signes matemàtics utilitzats habitualment.

 

Tornar al començament

Títol: La revenja d'Arquímedes Editorial: Universitat de les Illes Balears / Editorial Moll (Col·lecció Scientia - 1)
Autor: Paul Hoffman Pàgines: 254

 

Aquest és un bon llibre de divulgació matemàtica que dedica una especial atenció a temes relacionats amb la tecnologia de la informació. Està estructurat en 4 parts (Nombres, Formes, Màquines i "Un home, un vot"), cadascuna subdividida en diferents capítols. Són especialment interessants, ja que no els trobem prou tractats en altres llibres, les pàgines dedicades a la Criptografia i a la impossibilitat matemàtica d'organitzar un sistema de votació i representativitat prou just.

 

Tornar al començament

Títol: Contar bien para vivir mejor Editorial: Rubes
Autor: Claludi Alsina Pàgines: 143

 

Aquest llibre tracta d’ajudar-nos a veure part de la matemàtica amagada al nostre entorn quotidià i com, el coneixement d’aquesta, ens pot ajudar a interpretar-la i millorar la nostra qualitat de vida. Així al llarg de les seves pàgines es tracten temes molt diversos com poden ser els codis (de barres, secrets, etc.), les mides de les llaunes de refresc, la fotografia, la publicitat, l’ADN, l’alimentació, el creixement, les hipoteques, el jocs (d’apostes, de loteria...), l’estadística... Sempre amb els consells personals de l’autor. L’estil d’escriptura del llibre és molt amè, amb l’especial sentit de l’humor que caracteritza a l’autor. Moltes de les idees que s’apunten en aquesta obra ens poden servir per incorporar-les a classe i ajudar a que la connexió entorn-aula sigui més real. Ens pot ajudar molt una altra obra del mateix autor preparada ja per la seva aplicació directa amb l’alumnat: La matemàtica del consumidor (Claudi Alsina/Josep Mª Fortuny) publicat per l’Institut Català de Consum de la Generalitat de Catalunya.

 

Tornar al començament

Títol: El imperio de las cifras y los números Editorial: Ediciones B (Biblioteca de bolsillo-Claves)
Autor: Denis Guedj Pàgines: 176
 

Aquest llibre té una gran relació qualitat preu (menys de 2000 ptes), sobre tot si tenim en compte que el seu aspecte més destacat és el gràfic. És un llibre de divulgació sobre la història de les xifres i els nombres atenent a la necessitat humana de l'ampliació del conjunt dels nombres naturals a d'altres com els enters, els racionals, etc. El text va acompanyat d'una gran col·lecció de dibuixos i fotografies , tant d'obres d'art relacionades amb els nombres com de documents matemàtics d'aquells que estàvem acostumats a veure només en reproduccions dolentes i en blanc i negre.

 

Tornar al començament

Títol: L'enigma de Fermat Editorial: Edicions 62 (Llibres a l'abast nº 316)
Autor: Simon Singh Pàgines: 372


A l'estiu de l'any 93, per primera vegada en molt de temps, una notícia d'àmbit purament matemàtic va saltar a la primera plana dels diaris: Andrew Willes 'havia demostrat l'últim teorema de Fermat, un problema que havia ocupat a molts matemàtics durant més de 350 anys i que, d'alguna manera, entroncava amb matemàtiques més antigues com pot ser el propi Teorema de Pitàgores.

En aquest llibre, d'una manera força amena (tot i que amb alguna que altra llicència històrica i literària) se'ns guia en un recorregut des de les taules babilòniques fins als nostres dies, fent servir com a excusa la demostració del Teorema de Fermat. L'autor aconsegueix enganxar-nos com si es tractés d'una novel·la de misteri. Un altre és que és força entenedor, no cal saber moltes matemàtiques. Allò que no se'ns pot explicar directament pel seu grau de dificultat es mostra amb exemples paral·lels que són prou clars.

 

Tornar al començament