Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Els sofistes
La provocació dels sofistes
El pensament de Sòcrates
El mundo de los sofistas
Sócrates
Sócrates o la mayoría infalible
Activitats

 

Enllaços


Qüestionari Sòcrates.

1. Comenta el següent comentari: “Respecte d’ell ningú no podia restar indiferent: suscitava grans amors o bé despertava grans odis”

Tothom que l’escoltava sentia repulsió pels seus comentaris o bé quedaven entusiasmats. Causava un fort impacte als seus contemporanis perquè quan intentava realitzar la missió que segons ell tenia encomanada, intentava curar l’ànima de les persones, és a dir, treure’n d’elles l’individualisme i la sensació de tenir tot el coneixement per a donar (Primera fase de la maièutica o ensenyament socràtic: la ironia. Despullar del fals coneixement o de l’erudició per practicar l’oratòria per triomfar en el debat polític). Introduir en l’esperit dels fills dels rics educats amb sofistes, el patriotisme, però abans havien de passar per l’estat de la ignorància (la ignorància sàvia), i abandonar la prepotència i l’autosuficiència. Així, doncs, la reacció davant d’aquest mètode tan combatiu de Sòcrates era o bé, de repulsió i es creava enemics, o bé, l’individu en qüestió acceptava la ignorància i es proclamava admirador de Sòcrates, doncs l’havia obert els ulls cap el patriotisme i el sentit de la globalitat, en contraposició a l’egoisme i l’individualisme competitiu.

2. Explica el significat de la controvèrsia “physis versus nomos”

Entre els sofistes hi havia certa visió en comú sobre l’origen de les lleis, costums o normes socials. Aquestes eren fruit –segons els sofistes- de l’acord dels ciutadans en una determinada època i en un determinat lloc (convencionalisme). El que es discuteix amb aquesta expressió és de si les lleis són manifestacions de la “naturalesa” (=instints, o bé manifestacions de la naturalesa aplicada a les normes), o bé si les lleis el que fan és reprimir aquests instints de violència i agressivitat per no haver d’arribar a una guerra de tots contra tots. És a dir, si les lleis “subjecten” la força instintiva dels humans per fer possible la convivència. I si això és bo o no. Alguns sofistes diuen que sí que és bo (Protàgores), perquè la convivència consisteix precisament en això, en autocontrolar-se i no caure en l’agressivitat recíproca que significaria guiar-se per la revenja i l’agressivitat. Això ens fa humans (l’autocontrol). En canvi, altres Sofistes, com Gòrgies vénen a dir que les lleis reflecteixen l’estat de les forces en un moment donat. L’amor a la llei no és més que una estratègia (la unió de la seva força) per part dels febles per evitar que els forts s’imposin. Però, al final, la physis (els instints) guanyarà i els forts imposaran la seva força i la seva voluntat al conjunt de la societat. En aquesta línia es troben tant les postures que justifiquen la tirania, com postures de caire “anarquista”, que afirmen que les guerres obeeixen a la imposició de normes que divideixen la humanitat en funció de fronteres, llengua, color de pell, etc... perquè la naturalesa ens fa i bo i germans, mentre que les lleis creen diferències entre els humans.
D’altra part, hi ha sofistes, com Antífont, que afirmen que les lleis són útils, perquè la por al càstig ens fa autocontrolar-nos i fer possible la convivència. Però quan no hi ha testimonis, ens deixem endur pels instints (Physis) i l’egoisme amb el que naixem i no fem cas de les normes (nomos).

3. Quina és l’arrel, a parer de Sòcrates, de la degradació moral en que anava caient Atenes? Quins remeis proposa Sòcrates?

L’arrel de la degradació moral, segons Sòcrates, era l’individualisme, la virtut entesa com habilitat per triomfar en la vida (ho ensenyaven els sofistes als fills dels rics), la recerca del guany purament personal i èxit “professional” a costa, o sense tenir en compte, allò que convé a la globalitat, a la polis.

Sòcrates proposa com a remei un nou concepte de virtut. Mitjançant la cura de l’ànima, l’areté anthropine, o sentit de la pròpia existència, i així poder aconseguir la felicitat practicant l’areté. I Sòcrates vol, mitjançant les preguntes que li faci a la gent sobre la virtut, que aquests se n’adonin de si estan equivocats, i així s’intenti fer la recerca en comú, col•lectiva de la veritat, mitjançant la definició d’allò que anomenen “valors”, o virtuts que cal seguir. Recuperem així la cohesió perduda que ha portat la crisi i així retornar a aquell “patriotisme” que tanta glòria ha donat a Atenes.


4. Per què l’anomenaven “tàvec d’Atenes”?

Perquè incordiava i “esperonava” als ciutadans, segons ell perquè la seva funció com a pensador era aquesta tasca de “llevar” ments, mitjançant el descobriment de la ignorància per després esforçant-se en buscar la veritat en comú.

5. En què consisteix la “ignorància sàvia” de Sòcrates?

Consistia en fer entendre o fer reconèixer la pròpia ignorància a un personatge que es creia savi fins al punt de fer-li creure que era un imbècil (o tenia una erudició postissa). Segons Sòcrates, en reconèixer la pròpia ignorància esdevenia en cert grau la saviesa i també la humilitat de la persona, pas previ per posar-se en camí cap a la veritat i l’areté.


6. Indica les fases del mètode socràtic.

Primera fase: ironia
Segona fase: Preparació (propedèutica). Maièutica (extreure el coneixement autèntic que portem a dins). Recerca en comú sobre el significat dels valors o “virtuts” ciutadanes.


7. Explica en què consisteix “l’intel•lectualisme moral”
L’intel•lectualisme moral és la teoria pròpia de Sòcrates, segons la qual la conducta moral només és possible si aquesta es recolza en el coneixement del bé i de la justícia. El mal és per ignorància (entesa aquesta com a fals coneixement o només coneixement parcial o fragmentari i no global d’allò que convé a la persona i a la col•lectivitat). L’intel•lectualisme fa derivar del coneixement el bé i la felicitat: Saber = virtut = felicitat.Qüestionari Sofistes.

1. En quina idea democràtica es basa la novetat de l’ensenyament sofístic?
La novetat de l’ensenyament sofístic és la idea segons la qual l’excel•lència (areté) es podia obtenir sense ser noble, que no s’hi naixia, sinó que també es podia triomfar en la vida pública i privada amb esforç i exercici. I sobretot amb l’adequada preparació i entrenament en tècniques de retòrica i oratòria. Entenent-se que per areté s’entén triomf en la vida pública i assolir l’èxit en les disputes polítiques. (persuasió,etc..)


2. Quina modificació en el significat de la paraula va patir el mot “areté”, en aquesta època?

En l’època més antiga on dominava la noblesa i aristocràtica: Do natural –superioritat i capacitat de domini -propi d’una classe social-, la noblesa, que s’obté per naixement en una determinada família o classe social noble.
En una societat democràtica: Habilitat en el conjunt de tècniques per triomfar en la vida pública, i abans en l’àmbit dels oficis (artesans, “ser bon professional”).3. Com defensen els sofistes el seu escepticisme davant l’intent de conèixer la physis?

Les teories sobre la naturalesa eren tan allunyades de la vida ciutadana i, a més, tan incompatibles entre si, que els sofistes es van plantejar per primera vegada les possibilitats del coneixement humà i les seves limitacions. En els sofistes es va generar una actitud general de desconfiança vers el coneixement vertader de la naturalesa: aquesta actitud s’anomena escepticisme: No es possible assolir la veritat, o un coneixement vertader de la physis, només fenomènic (opinió)


4. Com es pot explicar l’actitud relativista respecte dels valors dels sofistes? Quin lligam existeix amb el seu escepticisme?

La majoria de sofistes provenien de ciutats diverses i eren grans viatgers, per la qual cosa estaven informats de la diversitat cultural. Atenes, a més, era un focus d’atracció econòmica. Per això no va estranyar gens que els sofistes plantegessin la qüestió de la naturalesa dels valors socials, morals, estètics o religiosos. El que és bo o dolent, el que és just o injust, el que és bell o lleig, etc., canvia d’unes ciutats a unes altres i d’unes èpoques a unes altres; els valors són, doncs, relatius, segons les societats i segons el moment en què viu una comunitat


5. Quina relació hi ha entre la controvèrsia “physis versus nomos” i l’actitud relativista i escèptica dels sofistes?

Amb la democràcia i l’adveniment de la sofística, el mot nomos passà a signifcar “convenció”, “pacte”, “contracte”, contraposat sovint a physis, o a norma inspirada pels déus (Apol•lo) i transmesa pels grans savis legisladors (com ara Soló). El relativisme i l’escepticisme apunten cap a aquesta direcció: no hi ha cap criteri absolut de veritat. No és el respecte a la llei, sinó mirar si és útil o eficaç per als nostres interessos. Només existeixen una pluralitat d’opinions i, d’entre aquestes, l’opinió majoritària esdevé l’opinió de la polis.

6. Explica amb paraules teves el significat de “convencionalisme”

Les normes o lleis, o tradicions, no són sagrades ni eternes: algú les va inventar. Per tant, en ser creacions humanes també es poden modificar o bé suprimir per altres humans. Convencionalisme = invenció + pacte.
 
 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es