Apunts Jota'O

Material de suport de l'assignatura de filosofia per alumnes de primer i segon de batxillerat

 

Índex
Tornar
Sociologia i ciències socials
Naixement i evolució
Globalització
La família
L'estat del benestar
Els agents de socialització
Sociologia de l'educació

L’ESTAT DEL BENESTAR


 
Introducció
Visió marxista - visió funcionalista
Dels drets civils als drets socials
Tipologia
Institucionalistes versus residualistes
La contraofensiva conservadora
Com definir les necessitats bàsiques

Exercicis

 

Introducció

El welfare és una expressió anglosaxona, que vindria a significar: assistencial. Ho traduïm per Estat del Benestar. L’estat del benestar varia d’un país a d’altre, però les societats industrials en el seu conjunt han dedicat una gran porció dels seus recursos a les necessitats públiques. A la majoria de les societats desenvolupades, la pobresa i l’exclusió social son alleugerides fins a cert punt per l’anomenat Estat assistencial o del benestar.

Val la pena, doncs, demanar-se: ¿Per què s’han desenvolupat estats del benestar a gairebé tots els països desenvolupats? Com s’expliquen les diferències en els diferents models de l’estat del benestar que presenten els països?

Bé, l’Estat del benestar significa que el govern té un paper fonamental a l’hora de reduir les desigualtats que es donen en el conjunt de la societat, mitjançant la subvenció de determinats béns i serveis per tal que cobreixin necessitats bàsiques de les persones, com ara, la sanitat, l’educació, l’habitatge i la renda. Es tracta, en definitiva, de fer front als riscos que assetgen la gent en el decurs de la seva vida: malalties, discapacitats, pèrdua de la feina, vellesa. Els serveis d’un Estat del benestar i el nivell de despesa varia d’un país a un altre.

Els països que hi dediquen més pressupost nacional a aspectes relacionats amb el welfare són els països nòrdics (d’Europa), com ara Suècia, que hi destina el 53% aproximadament del PNB. Això significa també que els suecs paguen molts impostos per tal que l’Estat hi posi més serveis a l’abast de la població. D’altres països occidentals no recapten tants impostos. Als Estats Units no hi arriba al 30% del PNB (Producte Nacional Brut)

Visió marxista - visió funcionalista

Des de la visió marxista, l’estat del benestar es va impulsar per tal que no s’escampessin les idees socialistes i comunistes. Per tant, donant serveis a la població es frenava la revolució i, d’aquesta manera, l’Estat del Benestar ha estat necessari per mantenir el sistema capitalista.

Per contra, els teòrics funcionalistes han dit sempre que els sistemes d’assistència ajudaven a integrar la societat de manera ordenada .

Però hi ha d’altres teories...

Dels drets civils als drets socials

T.H. Marshall, als anys seixanta del segle XX, considerava que el benestar era un resultat del desenvolupament progressiu dels drets de ciutadania que acompanya el creixement de les societats industrials. Segons Marshall els països desenvolupats han seguit una evolució en tres etapes diferenciades:

- El segle XVII fou el moment el que es varen obtenir els drets civils. Aquests drets estaven relacionats amb les llibertats personals, com ara la llibertat d’expressió, pensament i religió; el dret a tenir propietats i el dret a un tracte legal just.

- Durant el segle XIX s’assoliren els drets polítics: el dret a vot, a obtenir càrrecs i a participar en el procés polític.


- La tercera etapa consistiria, doncs, en els drets socials. I això es produí durant el segle XX. El drets dels ciutadans a la seguretat econòmica i social mitjançant l’educació, l’assistència sanitària, l’habitatge, les pensiones i altres serveis. En això consisteix l’Estat del benestar. La incorporació dels drets socials a la idea de ciutadania suposà que tothom mereixia viure una vida plena i activa, i que tenia dret a percebre una renda raonable, independentment de la seva posició social.

Tipologia

El danès Esping-Andersen, a “The Three Worlds of Welfare Capitalism” (1990), ha analitzat els estats de benestar occidentals i els ha classificat en tres categories, tot comparant les polítiques de pensions, desocupació i ajuda a la renda de les persones:

-Socialdemòcrata: Els serveis assistencials són subvencionats per l’Estat i són disponibles per a tothom (prestacions universals). La majoria dels països escandinaus són exemples d’aquest model d’estat del benestar.

-Conservadors-corporatius: Com a exemples posa a França i Alemanya: La cobertura dels serveis no és necessàriament universal. La quantitat de prestacions a les que té dret un ciutadà depèn de la seva posició social. Aquest tipus de règim pot no estar dirigit tant a eliminar les desigualtats com a mantenir l’estabilitat social, la fortalesa de les famílies i la lleialtat a l’Estat.

-Liberal. Exemple: Els Estats Units: Els serveis assistencials estan molt mercantilitzats i es venen en el mercat. Les prestacions en funció dels mitjans són disponibles per als molt necessitats, però queden marcats (estigmatitzats). Això es deu al fet a que s’espera que la majoria de la població compri el seu propi benestar a través del mercat.

Institucionalistes versus residualistes

Des del punt de vista de les polítiques, la distinció entre les prestacions universals i les basades en els mitjans s’expressa en dues interpretacions oposades de l’estat del benestar:
- Els partidaris de la perspectiva institucional assenyalen que l’accés als serveis assistencials ha de proporcionar-se com un dret per a tothom.
- Els que adopten una perspectiva residualista creuen que les prestacions només haurien d’estar disponibles per aquells membres de la societat que necessiten de debò ajuda i que són incapaços de cobrir les seves pròpies necessitats assistencials.

Aquesta polèmica entre qui adopta una postura institucionalista i qui té una de residualista de l’assistència social es presenta sovint com una disputa relacionada amb els impostos: és a dir, de com es recapten els diners per oferir determinats serveis.

Aquesta diferència d’opinions entre els models institucional i residual són el centre de debat sobre la reforma de l’Estat del Benestar que actualment té lloc als països desenvolupats. Perquè –s’argumenta-, a mesura que canvia el rostre de la societat (a través de la globalització, l’emigració, les noves pautes familiars i laborals,etc.) també ha de canviar la naturalesa de l’Estat del benestar.

Contraofensiva conservadora

Però també és cert, que la reforma de l’estat del benestar està relacionada amb la victòria dels partits conservadors arreu del món, a partir de Ronald Reagan als Estats Units i amb Margaret Thatcher, a la Gran Bretanya . Aquests dos mandataris varen intentar fer “retrocedir” l’estat del benestar.

Amb aquesta finalitat varen esgrimir algunes crítiques principals:

La primera: L’augment dels costos que generava l’Estat del benestar havia anat creixent de manera que no es podia suportar, perquè la recessió econòmica havia alentit el creixement econòmic i havia fet augmentar l’atur. Per tant, es recaptaven més diners i, en canvi, hi havia més despeses. A més a més -argumentaven els conservadors- l’estat del benestar havia fet aparèixer enormes burocràcies en els serveis assistencials. En definitiva, les despeses augmentaven molt més que el conjunt de l’expansió econòmica.

La segona crítica estava relacionada amb la idea de dependència de les prestacions: Els crítics de les institucions de benestar existents assenyalaven que les persones es tornen dependents dels propis programes que se suposa els permeten fer una vida independent i amb sentit. No només es fan materialment dependents de l’arribada del subsidi, sinó també psicològicament. En comptes d’afrontar la seva vida amb una actitud activa, tendeixen a adoptar una actitud resignada i passiva. En definitiva, els conservadors al•leguen que la gent s’hi “repenja”, en comptes de buscar per ells mateixos una sortida a la seva situació.

Els governs conservadors implantaren diverses reformes dels serveis assistencials. Molts varen “aprimar” l’Estat tot lliurant algunes de les responsabilitats al sector privat, al voluntariat i a les comunitats locals. Serveis que abans proporcionaven les institucions públiques a preus molt baixos perquè estaven subvencionats foren privatitzats o sotmesos a criteris més restrictius relacionats amb els ingressos: escoles, residencies d’avis, etc...

Un altre intent de reduir la despesa assistencial es va basar en l’eficiència. Segons els conservadors calia introduir criteris de mercat en la provisió dels serveis públics. Els governs conservadors assenyalaren que calia “injectar” un cert grau de competència en serveis assistencials, com ara el sanitari i l’educatiu. Amb aquesta mesura la gent podria triar, i la capacitat d’elecció faria que tothom s’esmerés més a l’hora de treballar i ajustar preus, de manera que la qualitat dels serveis augmentaria. Seguint el raonament conservador, les institucions que proporcionessin serveis de mala qualitat es veurien obligades a millorar-les o a tancar, com passa en el món empresarial. Això portaria de retruc que la financiació d’una institució es basaria en el nombre d’estudiants o pacients que optaven per rebre els seus serveis. A la Gran Bretanya, per exemple, es va proposar de donar més diners a aquelles escoles que presentessin millors resultats en les notes dels seus alumnes, etc., sense tenir en compte que el mitjà social de procedència dels alumnes condiciona molt les notes. De manera que les escoles d’entorns pobres rebien menys diners que les escoles més “acomodades”.

Com definir les necessitats bàsiques

Independentment de l’ofensiva dels partits conservadors, el cert és que una de les principals dificultats del sistema de benestar és que les condicions en les que fou creat han canviat considerablement. L’Estat del benestar fou creat en una època de plena ocupació. També es varen crear en la idea patriarcal de l’home com a cap de la família i únic o principal sou que entrava a la llar. Però això ha canviat: moltes dones han entrat en la població activa i també han augmentat molt el nombre de llars monoparentals. I tot plegat ha plantejat noves demandes a l’Estat del Benestar. Finalment, tampoc és clar que hi hagi un acord sobre què s’entén per necessitats bàsiques, perquè la percepció sobre què és o no és “bàsic” ha variat.

Exercicis

1. Què s'entén per l'expressió "Estat del benestar"? Què és el que pretén?

2. Quines són les principals "potes" o "pilars" de l'Estat assistencial? Si haguessis de triar, quina d'aquestes "potes" consideres que és la "principal", i quina és la més "prescindible"?

3. Quins països són els que tenen un estat del "welfare" més desenvolupat. A què és degut? (Apunta alguna de les causes)

4. Segons l'esquerra de tradició marxista, a què és deu que els països capitalistes europeus desenvolupessin estats assistencials?

5. Quina visió panoràmica aporta T. H. Marshall sobre l'evolució i conquesta de drets per part de la ciutadania fins arribar a l'Estat del benestar? Assenyala les etapes que Marshall descriu.

6. Explica breument la classificació d'Esping Andersen en referència als diferents models d'Estat del benestar.

7. De quina política ets més partidari/a: de la perspectiva institucional o de la perspectiva residualista? Raona la resposta.

8. Quins han estat els arguments de les forces conservadores que a partir dels anys 80 es van imposar en alguns països anglosaxons a partir dels anys 80 del segle XX per tal de reduir l'Estat del benestar?

9. Estaries d'acord en augmentar les subvencions a aquelles escoles que obtinguessin millors resultats? (O bé a la inversa: ¿retallaries els fons a aquelles escoles o centres educatius que obtinguessin pitjors resultats acadèmics? Raona la resposta.

10. Estaríes d'acord en pagar a cada ciutadà/na major d'edat una quantitat de 700-800 euros, simplement per existir, sense cap necessitat de treballar o d'aportar res a la societat? ¿Coneixes el significat del terne "Renda Bàsica Garantida" (http://www.xtec.es/~jortiz15/rendatre.htm) ?
 

 

Per comentaris i suggeriments: joancampeny@yahoo.es