Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...
 

Contacte

Crèdits

Guia d'Eines de l'Aula de Tecnologia

L'espai de treball, l'aula-taller de Tecnologia,  ens pot servir també com a recurs didàctic. 

El coneixement de les eines i màquines-eina que hi podem trobar és un dels primers aspectes que han de treballar els alumnes així com les normes de seguretat tant pel que fa a la feina al taller com, més en concret, a l'ús de les eines.

Vocabulari: nom de les eines

Vocabulari bàsic amb els noms de les eines en català i castella.

Quadern d'Activitats

Fitxes per imprimir i completar-les amb els continguts de la web d'eines. També inclou un apartat de trencaclosques.

Normes de comportament a l'Aula de Tecnologia

Orientacions per al bon funcionament de l'aula i les classes de tecno.

Qüestionaris d'autoavaluació

Propostes d'autoavaluació per poder fer un seguiment del procés d'aprenentatge de la unitat didàctica.


© Xavier Rosell, auladetecnologia.com