Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Famílies
 
  Eines de tall

  funció   

 • Serra de marqueteria

 • Serra d’arquet

 • Serra de vogir

 • Xerrac

 • Alicates de pelar fils

 • Tisores

  • d’electricista

  • de planxa

Qüestionari 3

  Eines de percussió

  funció   

 • Maceta de niló
 • Martell de bola

 Eines d’abrasió o fricció

 funció   

 Eines de perforació

 funció   

 • Barrina 

 • Filaberquí

 • trepant portàtil

 • trepant de sobretaula

 Eines d’agafar o retenir

 funció   

 • Alicates universals, de boca rodona, de boca plana

 • serjant

 • serjant de marqueteria

 Eines de cargolar

 funció   

 • Tornavís de boca plana i
   d’estrella, 

 • clau fixa, clau d’estrella colzada, clau Allen o clau sisavada

Qüestionari 4

Qüestionari 10

 Eines passives

 funció   

 Eines de mesurar, traçar i marcar

 funció   

 • Compàs de punta, puntes de senyalar, 

 • regle graduat d’acer, escaire

 • cinta mètrica

 • goniòmetre

 • peu de rei,

 • nivell 

 Eines de soldar o d'adherir

 funció   

 Elements de protecció

 funció   

 • Ulleres

 • guants (de cuir, de lona,...)

 • davantals

 
  Ara poden veure, amb més detall, alguna de les eines