Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Eines i màquines-eina
 

A l'aula podem trobar eines i màquines-eines. Ja conèixes la diferència que hi ha?

 Eina

  • És un objecte fet per a una acció determinada i utilitzat directament amb la mà per actuar sobre la matèria, com per exemple: les eines de fuster, de paleta, etc.

        

Màquina-eina

  • És un conjunt motoritzat emprat per a la conformació de peces de diferents materials: fusta, metall, plàstic..., per a una acció determinada (tallar, foradar, polir...).
  • Un exemple el tenim en el trepant, la serra de vogir, etc. Els factors determinants d'aquesta acció són l'eina, el material, la peça i el fluid.

                

  Ara ja conèixes la diferència entre eina i màquina-eina. El següent pas serà conèixer com es classifiquen les eines