Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Classificació
 
 Eines de tall 

>> exemples

 • seccionen un material per mitjà d’una fulla.
 • serveixen per dividir en trossos el material sobre el qual treballem.

  Qüestionari interactiu

  Eines de percussió

>> exemples 

 • colpegen un material per trencar-lo, aixafar-lo o modificar-lo

  Eines d’abrasió o fricció

>> exemples 

 • sotmeten un material al fregament amb un altre material més dur per tal de polir-lo o bé erosionar-lo i rebaixar-lo

 Eines de perforació

>> exemples 

 • permeten fer forats que poden travessar o no el material.
 • realitzen operacions de trepatge.

  Eines d’agafar o retenir

>> exemples

 • subjecten un material i l'imprimeixen una altra acció (doblegament, estirament, unió, etc)

 Eines de cargolar

>> exemples 

  Eines passives

>> exemples 

 • permeten fixar els materials quan aquests estan sotmesos a l’acció d’una eina. Ens permeten retenir o subjectar una peça o material per tal que hi poguem treballar.

 Eines de mesurar, traçar i marcar

>> exemples

 • permeten projectar, acotar, dibuixar o assenyalar els contorns i les formes dels materials que es treballaran, també s'utilitzen per verificar les operacions de control i de calibratge

  Eines de soldar o d'adherir

>> exemples

 • uneixen dues superfícies de metall o de matèria plàstica per mitjà d'una soldadura

 Elements de protecció

>> exemples

 • són necessaris per garantir una correcta seguretat en el treball amb les eines

 
  Ara ja conèixes les funciones o operacions que realitzen les diferents famílies d'eines. El següent pas serà conèixer les eines de cadascuna de les famílies