Material interactiu per treballar les eines: lèxic, característiques, classificació i normes de seguretat

  

Pàgina inicial
Presentació
Eines i màquines-eina
Classificació
Famílies
Eines

Seguretat

Activitats

Autoavaluació

 

Galeria d'imatges

Construcció

Fusteria
Màquines

Altres imatges...

Guia d'Eines >> Prevencio, Protecció i Seguretat
 

Propostes i orientacions pel bon funcionament de l'Aula de Tecnologia.  

 

  Mesures de Seguretat

Les normes de seguretat són una necessitat i tots estem obligats a conèixer-les i a complir-les en el nostre benefici i en de les persones que treballen amb nosaltres.

La prevenció és el resultat d'una constant atenció i interès, com també de la voluntad de coneixement i de convenciment personal per evitar un accident.

  

  El més important és...

Hem de tenir la seguretat com a:

    - norma

    - guia i pauta

 

Hem de treballar amb:

    - coneixement   

    - confiança

- habilitat

- mètode

 I recorda que...

Sempre que dubtis demana ajut al professor/a

Utilitza sempre l'eina més adeqüada al treball que vols fer

No empris mai una eina perillosa que no estiguis segur de saber utilitzar. Parla amb el professor/a

Torna sempre el que utilitzis al lloc on estava

  

  Elements de protecció

Només parlarem dels dos més importants, tot i que n'hi ha d'altres.

  Les ulleres

  • Els models homologats poden utilitzar-se damunt de les ulleres graduades. 

  • Són resistents als impactes i tenen protecció lateral

Els guants:

  • de cuir

  • de lona

 
  • Què indica cadascun dels símbols següents:
Simbologia
 
  Et proposem unes activitats per tal d'avaluar el grau d'assoliment de la matèria després d'haver treballar el tema de les eines de l'aula de Tecnologia.