Us en fem 5 cèntims. Pràctiques.

Estudiem un mol·lusc: El musclo.

Objectius: Observar i conèixer l’anatomia externa i interna d’un bivalve.
Estudiar el paper filtrador del musclo.

anatomia
Estudiem un mol·lusc: La sèpia.

Objectiu: Observar i conèixer l'anatomia externa i interna d'un cefalòpode.

Estudiem un crustaci: El cranc de sopa.

Objectiu: Observar i conèixer l'anatomia externa d’un crustaci.

Estudiem un equinoderm: L'eriçó de mar

Objectiu: Observar i conèixer l'anatomia externa i interna d'un equinoderm.

Estudiem un peix: El verat

Objectiu: Observar i conèixer l’anatomia externa i interna d'un peix.