.
Sistema esquelètic
 
La seva funció és protegir i donar suport a I'animal. En animals de talla petita i ambients aquàtics, aquesta funció és realitzada pel mateix sistema tegumentari.
 

L'esquelet dels animals pot ser extern (exoesquetet) o intern (endoesquelet) i pot ser de naturalesa molt diversa (quitina o sals minerals diverses, principalment). Quan l'esquelet és intern, contribueix, a més, a mantenir la forma de l'animal.

 

Esquelet extern de quitina i proteïnes d'un artròpode

Fotografia de Livingthings

Esquelet intern de sals càlciques d'un peix
 
Els esquelets més primitius consisteixen simplement en un esquelet hidrostàtic, és a dir una o diverses cavitats internes plenes de líquid, la pressió interna del qual manté la turgència de la paret del cos. Aquest tipus d'esquelet el trobem en els cnidaris (pòlips o algunes colònies com Veretillum o Pennatula) i en els anèl·lids.

 

Detall d'una colònia de cnidaris (Pennatula)
Anèl·lids poliquet (Pherusa)

Figura 43.- Els cnidaris (en part) i els anèl·lids són un exemple característic d'esquelet hidrostàtic. Fotografies d'Erling Svensen

 
Tant l'esquelet extern com l'intern poden estar construïts:

 

Nombre de peces
Exemples
Imatge
D'una sola peça
Closca d'alguns mol·luscs (interna o externa)

Fotografia de Bioimages

De diverses peces més o menys articulades entre elles
Cutícula de quitina dels artròpodes (extern), closca d'alguns mol·luscs (bivalves i poliplacòfors)(extern), esquelet dels equinoderms (intern), esquelet dels vertebrats (intern).

Fotografia d'Erling Svensen

 
 
Sistemes
Aparells