.
Sistema muscular
 
Aquest sistema és el responsable de la contracció de la paret del cos i de les estructures relacionades o bé amb la postura i el moviment de l'animal (musculatura esquelètica) o bé amb els seus òrgans (musculatura visceral).
 
Figura 44.- Imatge de diversos licaons en plena carrera. Fotografia de Chris Johns, National Geographic.com
 

En funció del mecanisme utilitzat per a la locomoció o moviments generals del cos, la musculatura es presenta en localitzacions diverses i reforça les estructures o parts del cos adequades. Cal tenir present que la musculatura és la responsable del manteniment de la postura de l'animal, tant en moviment com en parada, la qual cosa obliga a mantenir la musculatura en una estat de treball constant (to muscular).

 
Figura 45.- La cua de les balenes actua com un important òrgan propulsor. Fotografia de Flip Nicklin, National Geographic.com

També té un paper important en el control d'obrir o tancar les obertures del tub digestiu, control de moviments de brànquies, sistemes de ventilació,...

 

 

Figura 46.-Imatge de dos dromedaris. Fotografia de James L. Stanfield, National Geographic.com

.
Sistemes
Aparells