.
Aparell digestiu
 
La funció de l'aparell digestiu és realitzar la digestió dels aliments per poder extreure'n les substàncies nutritives necessàries per mantenir l'animal.
 

La digestió pot ser de dos tipus:

  • Intracel·lular, quan s'efectua dins de la mateixa cèl·lula amb la intervenció dels orgànuls cel.lulars adequats (lisosomes).
Figura 51.- Imatge de diversos lisosomas a l'interior d'una cèl·lula. Fotografia de L. De Vos, Biodic, Université Libre de Bruxelles.
 
  • Extracel·lular, quan s'efectua dins d'alguna cavitat on les cèl·lules de la seva paret aboquen les substàncies (enzims digestius) necessàries per a la descomposició de l'aliment en molècules més petites. Aquestes són les que travessaran la paret d'aquesta cavitat i seran distribuïdes per totes les cèl·lules de l'animal. És el sistema utilitzat per la major part dels metazous i, en aquest cas, cal l'existència d'una cavitat per realitzar aquesta funció.

La digestió intracel.lular no és normalment utilitzada pels animals (excepte el cas de les esponges i parcialment els cnidaris). Normalment és un sistema utilitzat pels teixits dels animals per desfer-se de les cèl·lules mortes i poder, així, regenerar els teixits que ho necessitin.

L'aparell digestiu pot adoptar dues formes:

 
Forma
Esquema
Exemple

a) Forma de cavitat, amb una sola obertura (boca) que actuarà com a punt d'entrada i de sortida.

Les cèl·lules de la seva paret poden estar especialitzades en la digestió tant intracel·lular com extracel·lular.

 

Fotografia d'Erling Svensen

b) Forma de tub, amb dues obertures (boca i anus).

En aquest cas la digestió és fonamentalment extracel·lular i es pot donar una especialització en els diferents trams del tub i també poden aparèixer glàndules accessòries que facilitin el procés de la digestió.

Fotografia de Livingthings

 
En relació amb la primera part del tub pot haver-hi estructures diverses destinades a la trituració dels aliments (mandíbules, òrgans musculosos, dents,...)
 
Figura 52.- Imatge de la boca oberta d'un rap. Fotografia d'Erling Svensen
 
Sistemes
Aparells