1r trimestre

Bloc de coneixements  Tema de les sessions  Relació amb el llibre de text    Núm. Global d"hores 
0.Sessions prèvies       
  1.Sessió de presentació. Weblog. Sistema de gestió del curs       

Bloc de coneixements  Tema de les sessions  Relació amb el llibre de text    Núm. Global d"hores 
1. Presocràtics       
  1.De les explicacions mitico-religioses a les racionals  pp. 11 a 12     
  2.Entorn històric i geogràfic  pag 10 a 11     
  3. Definició d'arkhé .  pag 13 a 19     
  4. Canvi i permanència. Heràclit i Parmènides  pag 15 a 17     
  5. Monisme i pluralisme.   pag 10 a 19     
  6. Resum de continguts, comentari de text       

Bloc de coneixements  Tema de les sessions  Relació amb el llibre de text    Núm. Global d"hores 
2. Plató       
  1.Sofistes i Sòcrates  pag. 20 a 24     
  2. El projecte filosòfic. Història i biografia  pag 30 a 31     
  3. La teoria de les Idees  pag 32 a 36     
  4. El mite de la caverna  pag 33     
  5. L'home per a Plató. Comentari de text  pag 37     
  6. Coneixement i aprenentatge   pag 37     
  7. Teoria política  pag 38 a 39     
  8. Resum de continguts       
  9. Prova de continguts        

Bloc de coneixements  Tema de les sessions  Relació amb el llibre de text    Núm. Global d"hores 
3. Aristòtil        14 
  1. El projecte filosòfic. Història i biografia  pag 46 a 47     
  2. Què és la Metafísica  pag 49 a 51      
  3. L'ésser per Aristòtil  pag 48     
  4. La causalitat, explicació de la natura  pag 50     
  5. La teoria hilemòrfica  pag 50 a 51     
  6. Moviment i canvi  pag 49 a 50     
  7. Cosmologia       
  8. Comentari de text        
  9. L'ésser humà   pag 52     
  10. Teoria del coneixement   pag 52 a 53     
  11. Ètica   pag 52     
  12. Política   pag 53     
  13. Resum de continguts       
  14. Prova de continguts       

Bloc de coneixements  Tema de les sessions  Relació amb el llibre de text    Núm. Global d"hores 
4. Helenisme       
  1.Ambient sociocultural  pag 58     
  2. Estoicisme  pag 64 a 65     
  3. Epicureisme  pag 61 a 63     
  4. Prova de continguts