Web M.Fortuny 
  QUíDAM
  CLIC's nous
Dibuixos amagats
<<...més coses
CATALÀ
 
INICI
EL PROJECTE QUÍDAM ©,
ESTRUCTURACIÓ DE LLENGUATGE
A- DICCIONARI D'ACCIONS EN IMATGES QUÍDAM
VOCABULARI
TEMÀTIC
ALFABÈTIC
ÍNDEX
B- QUÍDAM, RECURSOS DIDÀCTICS
C- QUÍDAM ESTRUCTURACIÓ
DE LLENGUATGE:
PROGRAMA INFORMÀTIC
DICCIONARI
VISUALITZAR
ESTRUCTURAR
SEQÜENCIAR
UTILITATS
INSTAL·LACIÓ
RESUM