Eines psicopedagògiques
:

Orientacions, consells, idees, criteris per les famílies

  Document Autors/es. EAP Descripció
Escola de Pares FAPAC Serveis que ofereix la FAPAC per fer escoles de pares
Sólo hijos. El portal para ser mejores padres solohijos.com Pàgina dedicada a les famílies amb informacions variades.
Escuela de padres    
Zona pediátrica.com Zona pediatrica Una mica de tot sobre la salut i l'educació dels fills
Pediatria. Atención primaria Asociación española de Pediatria de Atención Primaria Una mica de tot sobre la salut i l'educació dels fills. Bastant interessant sobretot l'apartat "Preguntas frecuentes sobre la salud de los hijos"
Alguns consells

EAP de Terrassa. T Julià

Alguns consells de llenguatge oral, per a famílies amb alumnes a l'etapa infantil
Pràctiques que faciliten el desenvolupament del llenguatge EAP de Terrassa Alguns consells de llenguatge oral, per a famílies amb alumnes a l'etapa infantil
Problemes més freqüents EAP de Terrassa. T. Julià Petites idees per afrontar els problemes més comuns de la infància
El quequeig EAP de Terrassa. M. Massip Alguns criteris per ajudar als pares amb alumnes que tenen quequeig
Les rebequeries Hospital de la Vall d'Hebron Resum de què són les rebequeries i com tractar-les
Prendre amb calma les rebequeries Miquel Àngel Alabart  
Com poder controlar les rebequeries desl nostres fills Gemma Rubio Power Point sobre consells en les rebequeries
Fills sords Edu365.com Pàgina explicativa sobre la sordesa amb orientacions.
Instruccions pel programa pipi-stop

EAP de Terrassa. M. Massip

 
Criteris per tractar el divorci EAP de Terrassa Extractes del llibre Como ayudar a sus hijos a superar el divorcio. Elissa P. Benedek i Catherine F. Brown. Ed. Medici)
El dol EAP de Terrassa Quatre idees sobre el dol
La gelosia entre germans EAP de Terrassa  

 

Si teniu problemes per obrir els fitxers, aneu a buscar l'Adobe 5.0